Kierunki studiów KatowicenewStudia KatowiceStudia społeczne

Politologia w Katowicach

Jeśli interesują Cię studia społeczne i chcesz wybrać kierunek politologia w Katowicach, to w tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Jedyną katowicką uczelnią wyższą, która proponuje kandydatom studia na kierunku politologia jest Uniwersytet Śląski.

Politologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Politologia – propozycja Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – to kierunek interdyscyplinarny. Profil studiów ma charakter ogólnoakademicki. Politologia najsilniej wiąże się z socjologią, psychologią oraz prawem, a centrum jej zainteresowań stanowi polityka. Studia uczą rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz społeczeństw i jednostek ludzkich.

Absolwent kierunku posiada szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, mediów i stosunków międzynarodowych, która umożliwia rozumienie dynamiki zmian politycznych, społecznych, jak również strategii decyzyjnych w skali państwowej i międzynarodowej. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu posiada zdolność wykorzystywania uzyskanej wiedzy i umiejętności do negocjowania, przekonywania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym.

Integralną częścią studiów są praktyki związane z realizowaną specjalnością.

Specjalności:

 • Administracja publiczna;
 • Współczesne stosunki międzynarodowe;
 • Polityka społeczna.

Perspektywy zawodowe – studia mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w:

 • administracji rządowej i samorządowej;
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych (rządowych i pozarządowych);
 • instytucjach publicznych;
 • biurach poselskich i senatorskich;
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych;
 • pracowniach badawczych;
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych;
 • organizacjach gospodarczych, społecznych i oświatowych;
 • specjalistycznych instytutach badawczych i ośrodkach eksperckich;
 • ramach szeroko pojętej kariery politycznej.


Skorzystaj ze szczegółowych informacji przygotowanych przez Uczelnię prowadzącą ten kierunek i dowiedz się więcej:

Kierunek politologia w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia