Studia społeczne w Katowicach

Kierunki studiów społecznych w Katowicach to możliwość pojęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: DORADZTWO FILOZOFICZNE I COACHING, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE, DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA, SOCJOLOGIA. Studia społeczne w Katowicach to propozycja przede wszystkim uczelni publicznych. np. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Jeśli interesują Cię studia społeczne w Katowicach, to pierwsze swoje kroki powinnaś/powinieneś skierować do takich uczelni, jak Uniwersytet Śląski w Katowicach, czy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ciekawe propozycje z tego zakresu mają również w swoich ofertach uczelnie niepubliczne.

Prześledzić warto kilka propozycji.

Socjologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Studia socjologiczne osadzone są w obszarze nauk społecznych. Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie ogólnej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy.

Poza wiedzą i umiejętnościami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych, każdy z nich wykształca i pogłębia w trakcie studiów szereg umiejętności adekwatnych do ukończonej specjalności i wyzwań stawianych im w przyszłej pracy zawodowej.

Oferowane specjalności:

  • Socjologia Miasta i Regionu
  • Socjologia Organizacji i Zarządzania
  • Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna
  • Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie

Kognitywistyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Studia na kierunku kognitywistyka, prowadzone przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zbudowanych w oparciu o poznanie biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów kształtowania się i rozwoju podmiotowości człowieka. Jednym z ważnych narzędzi jakie w tym względzie może być wykorzystywane to środki informatyczne, których poznanie i praktyczne opanowanie stanowi ważną część programu studiów.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na Uniwersytecie Śląskim

Głównym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe jest przygotowanie studenta do pracy w organizacjach, instytucjach i służbach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, obejmującym aspekty tak wewnętrzne, narodowe jak i międzynarodowe. Jednocześnie studiowanie na tym kierunku zapewnia absolwentom podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, co ma istotne znaczenie w kontekście dynamiki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Doradztwo filozoficzne i coaching w Katowicach

Studia w zakresie doradztwa filozoficznego oraz coachingu proponuje kandydatom Uniwersytet Śląski w Katowicach. Studia na tym kierunku dają absolwentom wiedzę praktyczną z takich obszarów jak: filozofia, psychologia, komunikacja interpersonalna.

Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej, nawiązujące do tradycji filozofii antycznej, gdzie filozofia traktowana była jako sztuka życia, etyka jako filozofia praktyczna. Kierunek studiów realizowany jest na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.

Politologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Politologia – propozycja Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – to kierunek interdyscyplinarny. Profil studiów ma charakter ogólnoakademicki. Politologia najsilniej wiąże się z socjologią, psychologią oraz prawem, a centrum jej zainteresowań stanowi polityka. Studia uczą rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz społeczeństw i jednostek ludzkich.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Na studiach dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach łamany jest stereotyp, że absolwenci dziennikarstwa mogą pracować tylko w tradycyjnych mediach. Stawiając na rozwijające się technologie komunikowania, Uczelnia gwarantuje możliwość realizowania się w wielu zawodach i firmach.

W swoim życiu zawodowym możesz mieć zatem wiele wcieleń: może najpierw zostaniesz dziennikarzem lub PRowcem, aby później podjąć pracę w dziale reklamy, czy nawet w firmie produkującej gry komputerowe? A może odwrotnie? Studia przygotują Cię do każdej z tych ścieżek kariery zawodowej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką AWF w Katowicach prowadzi studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci mają do wyboru w ramach tego kierunku dwie specjalności. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Specjalności:

  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.

Przed ostatecznym wyborem kierunku warto poświęcić trochę czasu na pogłębioną analizę szczegółów oferty. Możliwie aktualna lista kierunkó społecznych dostępna poniżej.

Kierunki studiów społecznych w Katowicach 2023

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia