Kierunki studiów Toruńrodzaje studiów ToruńStudiaStudia ścisłeStudia Toruń

Studia ścisłe w Toruniu

Toruń ma dla pasjonatów nauk ścisłych bogatą ofertę kierunków studiów. Studia ścisłe znajdziecie na różnych wydziałach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu np. kierunki matematyka, fizyka, astronomia, biotechnologia.

Studia ścisłe w Toruniu to przede wszystkim propozycje, które przygotował dla kandydatów Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Astronomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia na kierunku astronomia, które prowadzi UMK w Toruniu, to doskonałe połączenie pasji oraz nauk ścisłych.

Studiowanie astronomii może stać się pasjonującą przygodą poznawczą oraz okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy. Studia na astronomii dają również bardzo dobre przygotowanie w zakresie fizyki, matematyki i informatyki oraz obsługi nowoczesnej aparatury optycznej i elektronicznej.

Instytut Astronomii UMK współpracuje naukowo z ośrodkami zagranicznymi, uczestniczy w licznych międzynarodowych programach badawczych i odkryciach naukowych. Toruńscy astronomowie stworzyli jeden z najbardziej precyzyjnych na świecie katalogów obszarów narodzin masywnych gwiazd oraz odkryli ponad 20 pozasłonecznych układów planetarnych.

Kierunek astronomia prowadzony na UMK posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Perspektywy zawodowe

 • specjaliści w ośrodkach badawczych,
 • cenieni specjaliści od zaawansowanej obsługi systemów komputerowych,
 • nauczyciele fizyki i astronomii (po ukończeniu studiów I i II stopnia na tym kierunku),
 • popularyzatorzy nauki.

Matematyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek studiów matematyka, proponowany przez UMK, to przede wszystkim solidne fundamenty abstrakcyjnej matematyki.

Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej (aktuarialnej), modelowania zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, analizy i eksploracji danych (możliwość uzyskania certyfikatu IBM SPSS Technology Expert), obsługi systemu Linux, programowania w języku Python i VBA, redagowania dokumentów w języku LaTeX, czy też psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania i stosowania nowoczesnych technologii edukacyjnych (specjalność nauczycielska).

Specjalności:

 • matematyka w ekonomii i finansach,
 • matematyka ogólna,
 • nauczanie matematyki,
 • nauczanie matematyki i informatyki.

Absolwenci matematyki znajdą zatrudnienie w wielu branżach wymagających logicznego i analitycznego myślenia, a często także stosowania konkretnych matematycznych twierdzeń i teorii.

Fizyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia na kierunku fizyka, które ma w swojej ofercie UMK w Toruniu, pozwalają rozwijać umiejętności analityczne, matematyczne i programistyczne, co jest bardzo pożądane na rynku pracy w erze cyfryzacji. 

Fizyka to nauka o podstawowych zasadach rządzących praktycznie wszystkim w naszym otoczeniu, od mikroskopijnych cząstek po ogromne kosmiczne struktury. Studiując fizykę nie tylko zgłębisz najbardziej ogólne prawa, ale także nauczysz się myślenia w sposób logiczny i systematyczny. Odkryjesz, jak działa nasz wszechświat na poziomie, który wykracza poza nasze zwykłe postrzeganie. Wybierając fizykę, wybierasz drogę do innowacji i technologicznego postępu. Będziesz w stanie zrozumieć i wykorzystać nowatorskie rozwiązania, które kształtują świat wokół nas.

Studenci już od pierwszych lat studiów mogą włączać się w prace naukowe grup badawczych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy ze względu na zakres rozwiniętych umiejętności i analitycznego myślenia, jakie zdobyli studiując fizykę. Pracują oni w różnych branżach, często jako naukowcy w firmach rozwijających najnowsze technologie, jak również w instytucjach badawczych czy jako specjaliści w różnych sektorach przemysłu, technologii informacyjnych czy medycyny.

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł technologiczny, kosmiczny, medyczny i obronny: praca nad tworzeniem, projektowaniem i testowaniem nowych technologii, tj. sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, komputery kwantowe, satelity, urządzania kosmiczne, systemy obronne, paliwa rakietowe, urządzenia medyczne i wiele innych (zatrudnienie m.in. w firmach Apple, Google, Microsoft, Amazon, SpaceX, Blue Origin, SpaceForest, ESA, Polska Grupa Zbrojeniowa, Philips, Siemens, Lockheed Martin i wiele innych),
 • badania naukowe: naukowcy na uniwersytetach i w innych jednostkach badawczych (w tym przemysłowych),
 • energia: projektowanie nowych źródeł energii i doskonalenie technologii produkcji, magazynowania i dystrybucji energii (firmy typu Shell, BP, ExxonMobil, Apator, GE Renewable Energy),
 • technologie informacyjne: specjaliści od BIG DATA, a także programiści, specjaliści od modelowania różnorodnych procesów, specjaliści od sieci i analitycy (firmy typu Aseco),
 • sztuczna inteligencja (AI): wykorzystanie AI i uczenia maszynowego (ML) w modelowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych, fizycznych, materiałowych i logistycznych,
 • medycyna: istotna rola fizyków medycznych w diagnostyce obrazowej i radioterapii, powszechne zatrudnienie biofizyków obliczeniowych w firmach farmaceutycznych – projektowanie leków, bioinformatyka,
 • bankowość: ogólnie w branży FinTech, m.in. ze względu na wysokie kwalifikacje związane z ICT oraz ścisłość myślenia,
 • popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • edukacja: nauczanie fizyki w szkołach. (Student uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie po ukończeniu studiów I i II stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne osiągane podczas studiów I i II stopnia łącznie).

Uzyskaj szczegółowe informacje o ścisłych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Toruniu:

Kierunki studiów ścisłych w Toruniu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Toruń. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia