Biotechnologia w Toruniu

Chcesz wybrać studia na kierunku biotechnologia w Toruniu? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Gdzie studiować kierunek biotechnologia w Toruniu?

Jedyną toruńską uczelnią wyższą, prowadzącą studia na kierunku biotechnologia jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dowiedz się więcej!

Czy warto studiować biotechnologię?

Studenci w trakcie studiów na kierunku biotechnologia otrzymują wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych między innymi: matematyki, chemii i fizyki, a także przedmiotów kierunkowych takich jak: inżynieria komórkowa i genetyczna, inżynieria białek czy wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w firmach, w których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego czy chemicznego.

Biotechnologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

Biotechnologia w ramach studiów I stopnia (licencjackich) prowadzonych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, to odpowiedź na potrzeby innowacyjnej gospodarki, której dynamiczny rozwój ma miejsce w kraju i za granicą. Biotechnologia jest interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. W opinii Komisji Europejskiej biotechnologia ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki, dlatego wykorzystanie potencjału naukowego w tej dziedzinie dla tworzenia nowych produktów i technologii jest jak najbardziej pożądane.

Studiując ten kierunek na UMK uzyskasz wiedzę niezbędną dla pełnego rozumienia procesów biotechnologicznych i przygotowanie praktyczne, umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej.

Realizując wybrany program dodatkowy (np. biotechnologia medyczna, biotechnologia żywności, agrobiotechnologia, techniki mikroskopowe stosowane w biotechnologii, nowoczesne techniki badawcze w biotechnologii), samodzielnie stworzysz własny profil studiów zgodny z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy.

Absolwenci biotechnologii znajdują zatrudnienie m.in.:

  • jako specjaliści lub eksperci w instytutach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie;
  • w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych;
  • w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów);
  • we własnych firmach, gdyż uzyskane umiejętności i kompetencje pozwalają na założenie i prowadzenie takiej działalności;
  • w nauce (uczelnie, instytuty badawcze).

Uczelnie prowadzące biotechnologię w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia ścisłe Toruń. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe.

Twoja uwaga kieruje się w stronę biologii? Zobacz koniecznie: studia biologiczne Toruń. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia