Kierunki studiów ToruńnewStudia psychologiczneStudia ToruńTop studiaTOP Toruń

Psychologia w Toruniu

Kierunek psychologia bije w ostatnich rekrutacjach rekordy popularności wśród kandydatów. Szczególnie oblegane są uczelnie państwowe, gdzie o jedno miejsce walczy często powyżej 10 osób. Warto sprawdzić, które uczelnie oferują kierunek psychologia w Toruniu i wybrać dla siebie najlepszą propozycję.

Dla zainteresowanych kierunkiem psychologia najpierw definicja tego, czym jest psychologia. To nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniami człowieka oraz innych zwierząt.

Psychologia bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje społeczne i interakcje z otaczającym środowiskiem. W kontekście propozycji na toruńskim UMK zwłaszcza wzmianka o zwierzętach w tej definicji ma istotne znaczenie.

Psychologia na UMK w Toruniu

Uczelnie na jednolitych studiach magisterskich oferuje swoim studentom cztery specjalizacje. Ich obszarami kształcenia są:

 • psychologia kliniczna
 • neuropsychologia
 • praktyczna psychologia społeczna i środowiska
 • stosowana psychologia zwierząt

Dwie ostatnie specjalizacje są unikalne w skali całego kraju i pozwalają na nietypowe zastosowania psychologii w praktyce. Na przykład specjalizując się w stosowanej psychologii zwierząt dowiesz się, jak wykorzystać zachowanie i umiejętności psa czy konia w terapii lub innych formach pracy z człowiekiem; specjalizując się w praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej będziesz potrafił rozwiązywać konflikty, jakie pojawiają się w Twoim mieście, doradzać samorządom albo kompetentnie, w oparciu o rzetelną wiedzę naukową, zaprezentować swój punkt widzenia w mediach.

Psychologia na Uniwersytecie WSB Merito  w Toruniu

W ofercie Uniwersytetu WSB Merito Toruń  na jednolitych studiach magisterskich studenci mogą wybierać w następujących specjalnościach:

 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia biznesu

Praca po psychologii

Charakter pracy po studiach psychologicznych zależy mocno od wybranej wcześniej specjalizacji.

 • psycholog kliniczny: w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w ZUSie przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy
 • neuropsycholog: w placówkach służby zdrowia specjalizujących się w zaburzeniach neurologicznych, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego
 • ekspert i mediator w zakresie funkcjonowania człowieka w środowisku: praca doradcy i eksperta od zarządzania środowiskiem lokalnym, w szczególności tworzonym przez człowieka – w urzędach państwowych różnego szczebla, przy projektowaniu miast, osiedli, domów, budynków użyteczności publicznej, rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie mediacji w sporach w lokalnych społecznościach, praca w mediach
 • specjalizacja w psychologii zwierząt daje możliwość zarówno pracy w zawodzie psychologa pracującego w terapii uzupełniającej z udziałem zwierząt, jak również pracy behawiorysty oraz trenera/selekcjonera zwierząt

Kierunek psychologia w Toruniu

Więcej informacji o kierunkach psychologicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Toruń. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Toruniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Toruniu:

Studia w Toruniu

Kierunki studiów w Toruniu

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uczelnie Toruń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia