Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia prawniczeTOP BydgoszczTop studia

Prawo w Bydgoszczy

Gdzie studiować kierunek prawo w Bydgoszczy? To ważne pytanie stawiają sobie wszyscy, którzy wiążą swoją przyszłość z jednym z zawodów prawniczych. Z uczelni państwowych propozycja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zadowoli wszystkich. Jednolite studia magisterskie mają nowatorski, praktyczny charakter. Taki charakter studiów ma również propozycja Akademii Kujawsko-Pomorskiej.

Studia na kierunku prawo w Bydgoszczy przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w firmach i w wielu innych miejscach, w których niezbędna jest wiedza prawnicza. Przede wszystkim przygotowują do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje prawnicze, w tym sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Prawo na UKW

Przedstawiając studia na kierunku prawo na stronach UKW zobaczysz rekomendację:

“Są to studia o profilu praktycznym, co wyróżnia je na tle takich studiów prowadzonych przez większość Uniwersytetów. Łączą bowiem to, co charakterystyczne i utrwalone od wieków w kształceniu prawników, tj. kanon przedmiotów prawniczych obejmujących wszystkie klasyczne i nowo wyodrębniające się dyscypliny prawa z praktycznym podejściem do takiego kształcenia. Składają się na nie praktyki zawodowe, liczne nowoczesne konwersatoria i inne formy zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Duży nacisk położony został na przedmioty ściśle kształtujące umiejętności praktyczne ważne w pracy prawnika: sporządzania pism procesowych oraz rozwiazywania konkretnych problemów prawnych.”

Poważna nauka już od pierwszego roku, przykładowe przedmioty to:

  • Prawoznawstwo
  • Powszechna historia państwa i prawa
  • Prawo konstytucyjne
  • Łacińska terminologia prawnicza
  • Ekonomiczne podstawy prawa
  • Filozofia prawa
  • Podstawy psychologii

Więcej o programie na stronie UKW.

Prawo na AKP w Bydgoszczy

Uczelnie prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo jako jedyna niepaństwowa uczelnia w Bydgoszczy. Studia prawnicze trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dają możliwość rozwoju w ramach wybranej aplikacji. Jednym z podstawowych celów studiów jest przygotowanie absolwentów do egzaminów na wszystkie rodzaje aplikacji, wielu jednak może budować ścieżkę swojej kariery w oparciu o inne dziedziny.

Kierunek prawo w Bydgoszczy

Prawo to oczywiście niejedyny kierunek prawniczy dostępny w ofercie bydgoskich uczelni. Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze w Bydgoszczy. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz


Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia