Kierunki studiów WarszawaStudia biotechnologiczneStudia ścisłeStudia Warszawa

Bioinżynieria zwierząt w Warszawie

Poznaj najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej w zakresie bioinżynierii organizmów zwierzęcych – wybierz studia na kierunku bioinżynieria zwierząt w Warszawie.

Studia na kierunku bioinżynieria zwierząt proponuje kandydatom Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Program studiów obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne z zakresu zastosowania najnowszych metod inżynierii genetycznej w pracy laboratoryjnej na organizmach zwierzęcych. Połowa zajęć ma charakter praktyczny, a studenci uczą się samodzielnie wykonywać czynności laboratoryjne przy użyciu metod i technik molekularnych, biochemicznych oraz analitycznych. Zdobywają również wiedzę z wykorzystania nanonauk i nanobiotechnologii w pracy na modelach zwierzęcych oraz zastosowania narzędzi bioinformatycznych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci tego kierunku mogą pracować w:

  • przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
  • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, stosujących w badaniach modele zwierzęce,
  • przemyśle nanobiotechnologicznym,
  • jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskie i zagraniczne), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.

Strona kierunku: BIOINŻYNIERIA ZWIERZĄT , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Warszawa. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia