Kierunki studiówKierunki studiów BydgoszczStudia artystyczneStudia Bydgoszcz

Wzornictwo – Politechnika Bydgoska

Studia na kierunku wzornictwo, które proponuje kandydatom Wydział Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej przygotowują do zawodu projektanta w zakresie szeroko rozumianego projektowania produktu oraz związanej z nim komunikacji wizualnej.

Podczas procesu studiów na kierunku wzornictwo poruszane są zagadnienia związane z teorią projektowania, ergonomią człowieka i technicznymi aspektami produkcji niezbędnymi do realizacji projektu. Studia obejmują również swym zakresem zajęcia ze sztuk pięknych, takich jak rysunek, malarstwo i rzeźba.

SZTUKI PIĘKNE (rysunek, malarstwo, rzeźba) – to cykl zajęć niezbędnych do wypracowania przez studenta potrzebnych umiejętności manualnych i warsztatu projektanta. Podstawą edukacji jest praca studyjna w oparciu o obserwację natury, zarówno w pracowni z wykorzystaniem modela, jak i na bazie innych możliwych wariantów rzeczywistości widzialnej.

PROJEKTOWANIE SPECJALISTYCZNE – to cykl ćwiczeń projektowych mających na celu opracowanie samodzielnego projektu od koncepcji do wzoru przemysłowego z różnych sfer designu. Na zajęciach podejmowane są tematy projektowe dotyczące projektowania elementów wyposażenia wnętrz, urządzeń AGD, środków transportu, mebli, czy opakowań. Student nabywa umiejętność świadomego i twórczego projektowania, które jest zgodne z wymogami reżimu technologicznego dla różnych grup towarowych.

TECHNICZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA – to cykl zajęć obejmujących swym zakresem poznanie zasad konstruowania i modelowania, które są ważnymi elementami procesu projektowego. Student przygotowany jest do biegłego operowania nowoczesnymi technologiami niezbędnymi do materializacji koncepcji projektowej.

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTWANIA – to cykl zajęć mających na celu poznanie podstaw praktycznych komputerowego wspomagania w konstruowaniu 3D produktu. Student nabywa umiejętność biegłego poruszania się w przestrzeniach programów komputerowych systemów CAD i CAM przeznaczonych do tworzenia geometrii brył, teksturowania i wizualizacji.

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI – to cykl zajęć obejmujących swym zakresem podstawową wiedzę na temat charakterystycznych cech przestrzeni miejskiej, zróżnicowanych kontekstów i zachodzących w nich relacji. Student nabywa umiejętności projektowania obiektów wyposażenia tejże przestrzeni z uwzględnieniem konkretnych uwarunkowań i ograniczeń.

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Wzornictwo powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii sztuki (HS), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch). Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

W toku rekrutacji obowiązuje również egzamin praktyczny, dwa etapy: rysunek oraz sprawdzian z wyobraźni przestrzennej.

Strona kierunku: WZORNICTWO , Politechnika Bydgoska

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Politechnika Bydgoska

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia artystyczne BydgoszczInteresujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia