Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia pedagogiczne

Pedagogika resocjalizacyjna w Lublinie

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjne to jedna z ofert studiów I stopnia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Studia dla osób, które swoją przyszłość wiążą z bycie wychowawcą w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na studiach na kierunku pedagogika resocjalizacyjna rozwiniesz kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem/wychowankiem, grupą wychowawczą i rodzicami ucznia. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych, socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej. To wszystko pozwoli Ci potem skutecznie pomagać innym.

Specjalności:

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)
  • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)

Co po studiach?

Studia przygotowują Cię do pracy w instytucjach pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzinom.

Możesz zostać wychowawcą/opiekunem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (placówki socjalizacyjne, interwencyjne, specjalistyczno-terapeutyczne), oświatowych (bursy, internaty, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii) oraz instytucjonalnego systemu resocjalizacji nieletnich (schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych).

Możesz także znaleźć zatrudnienie w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jako: sądowy kurator społeczny, pracownik ośrodka kuratorskiego, funkcjonariusz w jednostkach penitencjarnych, w aresztach śledczych i zakładach karnych

Kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia