Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia pedagogiczne

Pedagogika specjalna w Lublinie

Dwie renomowane uczelnie z Lublina proponują kandydatom na studia kierunek pedagogika specjalna. Dzięki tym jednolitym studiom magisterskim można zdobyć kompetencje pomocne w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Kandydaci, którzy chcą podjąć studia na kierunku pedagogika specjalna mają do wyboru dwie propozycje. Mogą studiować na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej lub wybrać Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Pedagogika specjalna na UMCS w Lublinie

Na kierunku pedagogika specjalna zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Będziesz przygotowany do pracy zarówno z osobami z zaburzeniami sensorycznymi (np. wzroku, słuchu), intelektualnymi (różnego stopnia), a także autystycznymi. Dowiesz się, jak pracować z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, które mają trudności w uczeniu się, i zdobędziesz kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej. Na studiach zagłębisz się w takie zagadnienia, jak np. psychologia rozwojowa i wychowawcza, andragogika specjalna, diagnoza i terapia osób z zaburzeniami autyzmu, poznasz też język migowy i alfabet Braille’a. 

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności

  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna

Z dyplomem pedagogiki specjalnej po UMCS pracę znajdziesz w przedszkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą. Swoją wiedzę możesz też wykorzystać w różnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz rewalidacyjno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych. Możesz pracować także w instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, takich jak stowarzyszenia, fundacje czy organizacje pozarządowe.

Kierunek pedagogika specjalna na KUL w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi w Lublinie jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna. Studenci mogą wykształcić się z jednej z trzech proponowanych specjalności i zdobyć w związku z tym różnorodne uprawnienia. Studia na kierunku pedagogika specjalna na KUL to przygotowanie absolwentów do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz nauczyciela pedagoga specjalnego edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, a także na innych stanowiskach pracy wymagających kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej.
  • Ukończenie specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel – oligofrenopedagog.
  • Ukończenie specjalności wczesne wspomaganie rozwoju uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju. Daje kompetencje i umiejętności w zakresie metody fonogestów potwierdzone certyfikatem I stopnia.
  • Ukończenie specjalności logopedia uprawnia dodatkowo do pracy jako nauczyciel – logopeda. Daje kompetencje i umiejętności w zakresie języka migowego i metody fonogestów potwierdzone certyfikatem I stopnia.

Zobacz również film o kieurnku pedagogika specjalna:

Kierunek pedagogika specjalna w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Czytaj także:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia