Kierunki studiów KrakównewStudia filologiczneStudia KrakówStudia medyczne

Logopedia w Krakowie

Studia na kierunku logopedia to okazja do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z medycyny, psychologii, pedagogiki oraz językoznawstwa, która potrzebna jest w codziennej przy z osobami zaburzeniami mowy. Studia oferuje kandydatom m.in. UKEN w Krakowie.

Studia na kierunku logopedia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wyposażają absolwenta w wiele praktycznych umiejętności. Posiada on umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka w zakresie komunikowania się językowego, patologii mowy i słuchu, terapii rehabilitacji mowy.

Absolwent ma podstawową wiedzę i umiejętności – które będzie uzupełniał i rozwijał na studiach drugiego stopnia – dotyczące diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy, pracy z osobami dwujęzycznymi i uczącymi się języka polskiego jako obcego, pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami, ortodontami) oraz wspierania działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego przedszkola czy szkoły.

Kierunek logopedia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia