Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia medyczne

Położnictwo – studia w Krakowie

Wybierasz się na studia medyczne w Krakowie? Szczególnie interesuje Cię położnictwo? Sprawdź, gdzie możesz studiować ten kierunek!

Studia na kierunku położnictwo prowadzi Uniwersytet Jagielloński. Dowiedz się więcej!

Położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim (Collegium Medicum UJ)

Kształcenie na kierunku położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ zakłada najwyższą jakość przygotowania absolwentów kompetentnych do pracy w zawodzie położnej, prezentujących samodzielność zawodową, poczucie odpowiedzialności wobec podmiotów opieki i respektujących zasady etyki ogólnej i zawodowej.

Czego nauczysz się na tych studiach? Główne kierunki to: opieka nad kobietą i jej rodziną w okresie ciąży, porodu i połogu; opieka nad noworodkiem w szpitalu i środowisku domowym, w tym również dzieckiem przedwcześnie urodzonym; jakość życia kobiet z rozpoznaną chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi w trakcie leczenia i po jego zakończeniu; wpływ odżywiania w różnych fazach życia i stanach zdrowia kobiety; ocena stanu wiedzy społeczeństwa dotyczącą zachowań prozdrowotnych; wielokulturowe uwarunkowania opieki nad kobietą i jej rodziną; relacje położna-pacjentka; występowanie drobnoustrojów w środowisku szpitalnym a ryzyko zakażeń.

Zobacz film:

Film promocyjny Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM

Absolwenci i absolwentki kierunku położnictwo uzyskują prawo wykonywania zawodu wystawiane przez samorząd zawodowy na podstawie dyplomu uczelni, która uzyskała akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP). Program studiów przygotowuje studenta do samodzielnego sprawowania opieki nad człowiekiem zdrowym, chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Absolwenci i absolwentki mogą podjąć pracę zarówno w zespołach opieki zdrowotnej, jak i w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. Po ukończeniu studiów II stopnia, których program stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych na studiach I stopnia, są dodatkowo przygotowani do świadczenia opieki specjalistycznej nad kobietą w zakresie ginekologiczno-położniczym, w tym edukacji, kierowania na badania diagnostyczne, ordynowania leków i wystawianie zleceń na wyroby medyczne oraz udziału w badaniach naukowych.

Kierunek położnictwo w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia