Kierunki studiów Krakównewrodzaje studiów KrakówStudiaStudia KrakówStudia medyczne

Studia medyczne w Krakowie

Studia medyczne w Krakowie to droga po prestiż. Najbogatszą ofertę kierunków medycznych posiada Uniwersytet Jagielloński a dokładniej Collegium Medicum UJ. Na trzech wydziałach CM UJ znaleźć można propozycje m.in.: kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmację, elektroradiologię.

Studia medyczne w Krakowie to rzeczywiście możliwość wyboru wielu kierunków. Prestiżowy kierunek lekarski oprócz UJ można studiować również na uczelni niepublicznej. Taką propozycję ma dla kandydatów Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Ofertę kierunków medycznych uzupełniają kierunki związane z naukami o zdrowiu. Interesującą propozycję dla kandydatów posiada również Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia

W trakcie kształcenia na kierunku fizjoterapia w KWSPZ studenci zdobywają wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w stanach zagrożenia zdrowia, a także utraty sprawności psychofizycznej, a przez to wymagającymi stosowania zabiegów z użyciem środków i metod fizjoterapeutycznych.

Studia jednolite magisterskie umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia w placówkach służby zdrowia (szpitale, poradnie, przychodnie), ośrodkach rehabilitacji, w ośrodkach promocji zdrowia stosujących specyficzne procedury w zakresie korektywy i kompensacji, w gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach, ośrodkach i klubach sportowych (zarówno zdrowych sportowców jak i w sporcie osób niepełnosprawnych), ośrodkach SPA i wellness, w administracji ochrony zdrowia jednostek samorządowych, administracji państwowej, w organizacjach pozarządowych, które realizują specyficzne zadania na rzecz osób okresowo i/lub trwale niepełnosprawnych.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim

Absolwenci i absolwentki, którzy ukończą kierunek lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowego lekarza. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, a od IV do VI roku studiów prowadzone jest nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych.

Perspektywy zawodowe:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
  • szkolnictwo;
  • instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe;
  • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Weterynaria na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Jednolite studia magisterskie w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR na kierunku weterynaria trwają 11 semestrów.

Absolwenci studiów weterynaryjnych otrzymają dyplom lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu, co pozwoli na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, prace w lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz da możliwość zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej.

Absolwenci studiów weterynaryjnych mogą też pracować w państwowych bądź prywatnych laboratoriach diagnostycznych, uczelniach i instytutach badawczych oraz kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Kosmetologia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia

Studia na kierunku kosmetologia w KWSPZ przygotowują specjalistów zajmujących się poprawianiem i przywracaniem urody. Kosmetologia jest obecnie najnowocześniej rozwijającą się dziedziną dermatologii. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej.

Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Jest przygotowany do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Perspektywy zawodowe:

  • ośrodki SPA,
  • centra odnowy biologicznej,
  • gabinety kosmetyczne,
  • firmy produkujące kosmetyki,
  • organizacje zajmujące się promocją zdrowia.

Terapia zajęciowa na AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie

Studia na kierunku terapia zajęciowa, które ma w swojej ofercie Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, przygotowują do podejmowania działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup w formie bezpośredniej terapii lub w obszarze organizowania wsparcia dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi oraz osób wykluczonych społecznie czy zagrożonych wykluczeniem, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Absolwenci tego kierunku mogą także podejmować aktywności skoncentrowane na promocji zdrowia i zapobieganiu niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Studenci są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Koncepcja kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa koncentruje się na szerokich kompetencjach umożliwiających pełnienie roli zawodowej licencjata – specjalisty w zakresie terapii zajęciowej. 

Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kierunek studiów zdrowie publiczne, który ma w swojej ofercie Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, to przede wszystkim pogłębione wielokierunkowe podejście do zdrowia, populacji i sposobów jego ochrony. Kierunek ten obejmuje zagadnienia z różnych dziedzin i dyscyplin nauki oraz obszarów praktyki, w szczególności jednak z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych. 

Realizację takiego charakteru studiów gwarantuje doświadczony zespół nauczycieli akademickich wykształconych w różnych dyscyplinach: nauk o zdrowiu, nauk ekonomicznych, prawnych, politycznych oraz nauk o zarządzaniu.

Już w trakcie studiów studenci odbywają praktyki, których celem jest zapoznanie studenta z charakterem pracy obowiązującym w instytucji, w której praktyka się odbywa (jednostki świadczące usługi zdrowotne, instytucje administracji publicznej, instytucje badawcze, NGO, kancelarie prawne, media zajmujące się problematyką ochrony zdrowia itd.). Absolwent studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne powinien posiadać umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki itp., a także na stanowiskach w jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej, inspekcji sanitarnej i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.


Dowiedz się więcej o medycznych kierunkach studiów w Krakowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów medycznych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia