Kierunek lekarski w Krakowie

Kandydaci na kierunek lekarski, którzy chcą studiować w Krakowie, są w uprzywilejowanej sytuacji. Właśnie w Krakowie medycynę można studiować na dwóch uczelniach. Drzwi przed kandydatami otwiera Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jedna uczelnia niepaństwowa.

Gdzie studiować kierunek lekarski w Krakowie?

Studia na kierunku lekarskim trwają sześć lat i mają charakter studiów jednolitych magisterskich. Zgodnie ze światowymi trendami wykształcenie medyczne jest wysoko cenione w społeczeństwie, stąd ilość kandydatów zdecydowanie przewyższa ilość przewidzianych miejsc dla studentów. Na UJ to około 5 osób na jedno miejsce. W Krakowie studia można podjąć w Collegiu Medicum UJ oraz w uczelni niepaństwowej, jaką jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Kierunek lekarski w Collegium Medicum UJ w Krakowie

W opisie kierunku na stronach UJ znajdziecie takie informacje o kierunku. Program pierwszych trzech lat studiów na kierunku lekarskim obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, tj. anatomia prawidłowa, biologia z embriologią, histologia z cytofizjologią, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizjologia, biofizyka, mikrobiologia, immunologia, genetyka, patomorfologia, patofizjologia, farmakologia. Od IV do VI roku studiów prowadzone jest nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych, tj. pediatria z chirurgia dziecięcą, choroby wewnętrzne, chirurgia, ortopedia i traumatologia, ginekologia i położnictwo, okulistyka, choroby zakaźne, psychiatria, neurologia z neurochirurgią, laryngologia, a także higiena, radiologia, toksykologia kliniczna i środowiskowa, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne, medycyna nuklearna, medycyna pracy i choroby zawodowe, immunologia i mikrobiologia kliniczna. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych – do twojego wyboru.

Studia realizowane s na Wydziale Lekarski CM UJ. Wydział należy do najwyżej ocenianych wydziałów w rankingach oraz posiada kategorię naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasady rekrutacji na kierunek lekarski w CM UJ

O przyjęciu na studia decyduje ranking ocen uzyskanych na maturze. Pod uwagę brane są trzy oceny z poziomu rozszerzonego: biologia, chemia oraz do wyboru jeden z matematyka lub fizyka.

Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii im A.F.Modrzewskiego

Absolwent kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to profesjonalista w pełni przygotowany do pracy w zawodzie lekarza w ramach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego.

Jakie są zasady rekrutacji sprawdź tutaj – kryteria przyjęć

Z zawodem lekarza nieodzownie związany jest prestiż i ogromne zaufanie społeczne, dlatego najlepszymi lekarzami zostają osoby odpowiedzialne, łatwo nawiązujące kontakty i współczujące. Dzięki studiom na kierunku lekarskim nauczysz się jak stawiać wstępne diagnozy, badać i leczyć chorych. Po odbyciu stażu będziesz miał okazję wyboru jednej z wielu specjalizacji m. in. chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii czy psychiatrii.

Uczelnie prowadzące kierunek lekarski w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia