Kierunki prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku

Najlepsza uczelnia Podlasia od lat oferuje kandydatom atrakcyjną ofertę edukacyjną. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie kierunki prawnicze proponuje w nowym roku Uniwersytet w Białymstoku.

Dla osób, które zamierzają studiować na którymś z kierunków prawniczych otwiera się możliwość całkiem sporego wyboru. Po pierwsze, Uczelnia gwarantuje kandydatom studia jednolite magisterskie na kierunku prawo.

Prawo

Podczas studiów na kierunku prawo, jednolitych studiów magisterskich proponowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zdobędziesz wiedzę z zakresu różnych obszarów prawa, uzupełnioną o wiadomości z zakresu innych nauk społecznych m.in.: administracji, kryminologii, socjologii, ekonomii, a także z zakresu nauk humanistycznych: etyki, historii i filozofii.

Nauczysz się analizy tekstów prawnych, interpretowania przepisów, posługiwania się regułami logicznego rozumowania. Poznasz także język prawniczy, zasady komunikacji interpersonalnej, alternatywne metody rozwiązywania sporów (m.in. negocjacje i mediacje) oraz opanujesz umiejętność rozwiązywania różnych problemów praktycznych.

Studia na kierunku prawo należą do najbardziej prestiżowych studiów prawniczych, ale nie są to jedyne studia prawnicze , jakie można rozpocząć na Uniwersytecie w Białymstoku. Ofertę kierunków uzupełniają kierunki licencjackie.

Kryminologia

Na interdyscyplinarnym kierunku kryminologia, proponowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zdobędziesz wszechstronną wiedzę o patologiach społecznych, przestępstwie jako szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako zjawisku społecznym, sprawcy i ofierze przestępstwa, instytucjach kontroli państwowej oraz mechanizmach kontroli społecznej.

Bezpieczeństwo i prawo

Na kierunku bezpieczeństwo i prawo, proponowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zdobędziesz wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk o bezpieczeństwie, prawie, administracji, socjologii i politologii.

Poznasz mechanizmy związane z powstawaniem nowych i rozwojem obecnych zjawisk zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, narodowemu, wewnętrznemu, gospodarczemu itp.

Nauczysz się zarówno interpretowania, analizowania i stosowania prawa, jak też poznasz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej oraz lokalnej.

Administracja

Studia na kierunku administracja proponowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku to gwarancja zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu prawa, ekonomii, komunikacji, etyki.

Podczas studiów zdobędziesz takie umiejętności jak: rozwiązywanie problemów zawodowych, komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawne posługiwanie się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywne uczestniczenie w pracy grupowej oraz organizowanie i kierowanie niewielkimi zespołami, a także poznasz alternatywne metody rozwiązywania sporów (m.in. negocjacje i mediacje).

Kierunek ekonomiczno-prawny

Unikatowe efekty kształcenia pozwolą Ci stać się specjalistą doskonale znającym istotę zjawisk z pogranicza ekonomii i prawa. Posiądziesz umiejętność analizy i interpretacji uregulowań prawnych wpływających na sytuację przedsiębiorstwa. Zdobędziesz wszechstronne przygotowanie do projektowania oraz realizacji działań w wymiarze społecznym i gospodarczym.

Kierunki studiów prawniczych na Uniwersytecie w Białymstoku

  • ADMINISTRACJA – Uniwersytet w Białymstoku
  • BEZPIECZEŃSTWO I PRAWO – Uniwersytet w Białymstoku
  • KIERUNEK EKONOMICZNO–PRAWNY – Uniwersytet w Białymstoku
  • KRYMINOLOGIA – Uniwersytet w Białymstoku
  • PRAWO – Uniwersytet w Białymstoku

Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia