Kryminologia – Uniwersytet w Białymstoku

Na interdyscyplinarnym kierunku kryminologia, proponowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zdobędziesz wszechstronną wiedzę o patologiach społecznych, przestępstwie jako szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako zjawisku społecznym, sprawcy i ofierze przestępstwa, instytucjach kontroli państwowej oraz mechanizmach kontroli społecznej.

Nauczysz się wyjaśniania przebiegu procesów społeczno-gospodarczo-politycznych oraz ich wpływu na przestępczość i patologie społeczne.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę niezbędną do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych oraz posiądziesz umiejętność diagnozowania oraz interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym.

Jako absolwent nie tylko opanujesz język obcy na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), ale też zdobędziesz umiejętność posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu prawa karnego i kryminologii.

Gdzie możesz pracować po kierunku kryminologia?

  • w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  • w służbach mundurowych np. Policji, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Krajowej Administracji Sądowej i innych,
  • w instytucjach rządowych i samorządowych,
  • w prywatnym sektorze bezpieczeństwa,
  • w organizacjach społecznych.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Białystok
Studia prawnicze Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia