Prawo w Szczecinie

Kandydaci w tysiącach garną się na studia na kierunku prawo. Zastanawiasz się, na której uczelni w Szczecinie można studiować kierunek prawo? Odpowiedź poznasz w tym artykule.

Szczecińskie studia prawnicze to propozycja kilku kierunków studiów, z których większość realizowana jest na Uniwersytecie Szczecińskim.

Kierunek prawo na Uniwersytecie Szczecińskim

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Szczecinie może podjąć studia na kierunku prawo w ramach studiów jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. 

W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa międzynarodowego.

Prawo w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie

WSAP zaprasza kandydatów również na studia jednolite magisterskie. Studia rekomendowane są następująco:

Prawo to kierunek studiów, który pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy przygotowującej w sposób kompleksowy do pracy adwokata, radcy, prokuratora, notariusza, komornika czy sędziego. Prawo otwiera drogę do kariery w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, a także w sektorze prywatnym. Studia uprawniają do ubiegania się o miejsce na aplikacje.

Nauka na studiach realizowana jest w obrębie modułów specjalizacyjnych. Warunkiem uruchomienia modułu jest zebranie grupy w liczbie nie mniejszej niż 25 osób.

Moduły specjalizacyjne:
Moduł A:
1. prawo wyznaniowe;
2. zawody prawnicze w RP i UE;
3. współczesne ustroje państw;
4. ochrona praw człowieka;
5. ustrój organów ochrony państwowej.

Moduł B:
1. prawo ochrony konsumenta;
2. prawo ubezpieczeń;
3. prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne;
4. arbitraż i mediacja;
5. prawo obrotu nieruchomościami.

Moduł C:
1. prawo organizacji międzynarodowych;
2. międzynarodowe prawo pracy;
3. europejskie prawo administracyjne;
4. europejskie postępowanie cywilne;
5. prawo dyplomatyczne i konsularne.

Studia prawnicze licencjackie na Uniwersytecie Szczecińskim

Uniwersytet Szczeciński proponuje kandydatom na studia kierunki prawnicze I stopnia. Oferta nakierowana jest na osoby, które mają sprecyzowane zainteresowania i chcą swoją przyszłość zawodową związać z wybraną dziedziną życia społecznego lub gospodarczego

Prawo Internetu i ochrony informacji to studia, które przygotowują do pracy w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której istotą jest pozyskiwanie, przetwarzanie informacji, a także ochrona danych uzyskanych w związku z codzienną aktywnością zawodową. Student może zdobyć wiedzę z zakresu: prawa, ekonomii, informatyki i ochrony danych w świecie wirtualnym.

Prawo ochrony zasobów naturalnych to unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony zasobów naturalnych. Absolwent zdobędzie wiedzę obejmującą elementy: prawa, ekonomii, stosunków międzynarodowych, geografii i ochrony środowiska.

Prawo służb mundurowych to unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

Uniwersytet Szczeciński proponuje również kandydatom studia licencjackie na kierunku ekonomiczno-prawnym. Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

Uczelnie prowadzące kierunek prawo w Szczecinie

  • PRAWO – Uniwersytet Szczeciński
  • PRAWO – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
  • PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI – Uniwersytet Szczeciński
  • PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH – Uniwersytet Szczeciński
  • PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH – Uniwersytet Szczeciński

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia prawnicze Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze.

Ukończenie studiów prawniczych daje absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa.

Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia