Kierunki studiów Szczecinrodzaje studiów SzczecinStudiaStudia prawniczeStudia Szczecin

Studia prawnicze w Szczecinie

Kandydat zainteresowany studiami prawniczymi w Szczecinie może podjąć studia na kierunku prawo w ramach studiów jednolitych magisterskich z oferty Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierunek administracja dostępny również na Uniwersytecie Szczecińskim oraz uczelniach niepublicznych w Szczecinie. Znajduje się on też w ofercie m.in. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.

Studia prawnicze w Szczecinie spośród uczelni państwowych proponuje kandydatom Uniwersytet Szczeciński. Wśród kierunków unikatowych uwagę zwraca kierunek prawo służb mundurowych – studia I stopnia.

Prawo na Uniwersytecie Szczecińskim

Studia na kierunku prawo, które prowadzi Uniwersytet Szczeciński, mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. 

W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa międzynarodowego.

Perspektywy zawodowe:

  • zawody sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza,
  • pokrewne zawody prawnicze (takie jak np. referendarz sądowy albo komornik),
  • organy ochrony prawnej,
  • podmioty prywatne, dla których można prowadzić obsługę prawną,
  • organy wymiaru sprawiedliwości na stanowiskach pomocniczych (np. asystenta sędziego),
  • organy i urzędy administracji publicznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie

Kierunek studiów administracja, który ma w swojej ofercie WSAP (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie), zależnie od wybranej specjalności – przygotowuje kadry dla administracji publicznej lub tej związanej z wymiarem sprawiedliwości.

Specjalności:

  • Administracja publiczna
  • Administracja wymiaru sprawiedliwości

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci mogą podjąć pracę w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, w mniejszych firmach, większych przedsiębiorstwach i dużych korporacjach.


Poznaj dokładniej studia prawnicze wybierając kierunek z listy poniżej!

Kierunki studiów prawniczych w Szczecinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia prawnicze Szczecin. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia