Finanse i rachunkowość w Kielcach

Finanse i rachunkowość to popularny kierunek studiów, który gwarantuje ciekawą i stabilną pracę. Studenci uczą się analizy ekonomiczno-finansowej i księgowania operacji gospodarczych. Poznają zasady funkcjonowania rynku finansowego oraz zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania finansami, rozliczeń podatkowych oraz ryzyka inwestycyjnego.

Gdzie studiować kierunek finanse i rachunkowość w Kielcach?

Jeśli zastanawiasz się, które kieleckie uczelnie wyższe mają w swojej ofercie kierunek finanse rachunkowość, to do wyboru masz uczelnię publiczną – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach lub dwie uczelnie niepubliczne, a są to: Staropolska Szkoła Wyższa oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK prowadzi kierunek finanse i rachunkowość, którego program kształcenia uwzględnia zarówno przedmioty podstawowe, takie jak m.in.: mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zarządzanie czy bankowość, wsparte wiedzą i umiejętnościami z zakresu matematyki, ekonometrii, matematyki finansowej, jak i kierunkowe takie jak: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, finanse międzynarodowe, rachunkowość, analiza finansowa czy controlling.

Student może wybrać przedmioty z 2 grup przedmiotów do wyboru w zakresie:

  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  • Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego

Finanse i rachunkowość w Staropolskiej Szkole Wyższej

Kierunek finanse i rachunkowość znakomicie wpisuje się w misję Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, która dąży do tego, aby każdy jej absolwent posiadł przede wszystkim praktyczne umiejętności oraz wykształcił w sobie kompetencje społeczne i kreatywne postawy konieczne do stawienia czoła wyzwaniom, jakie stawia rynek w rozwijającej się gospodarce globalnej. Wynika to z faktu, iż studia na tym kierunku skupiają się na sprawach związanych z gospodarowaniem zasobami pieniężnymi, ewidencją zawieranych transakcji, instrumentami finansowymi, jakie są do tego używane, oraz analizą i kontrolą przepływów finansowych we wszelkich podmiotach funkcjonujących we współczesnej gospodarce.

Studenci SSW mają do wyboru trzy specjalności:

  • Finanse publiczne
  • Rachunkowość
  • Bankowość i nieruchomości

Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

Kierunek finanse i rachunkowość prowadzony na tej uczelni umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Absolwent studiów pierwszego stopnia wyposażony będzie w bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki programowi studiów, który umożliwia poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej zarówno w sferze mikro, jak i makroekonomicznej. Zdobędzie także szczegółową wiedzę z zakresu finansów publicznych, rynku kapitałowego, systemu podatkowego, bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, rachunkowości i ubezpieczeń.

Dostępne specjalności:

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość

Czy warto studiować finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Studia te są wartościowe i mogą zapewnić dobrą pracę, nawet już na początku zawodowej kariery. Studia na kierunku finanse i rachunkowość przygotowują do pracy, w której pożądana jest wiedza ekonomiczna, z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także świadomego korzystania z instrumentów finansowych.

Studiowanie na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów Studenci uczą się przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

Uczelnie prowadzące kierunek finanse i rachunkowość w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia ekonomiczne Kielce. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ekonomiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia