Studia informatyczne Rzeszów

Studia informatyczne Rzeszów

Kierunki informatyczne w Rzeszowie prowadzą zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne. Osoby zainteresowane studiami informatycznymi na uczelniach państwowych powinny zaznajomić się z ofertami Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, które prowadzą kierunki INFORMATYKA, INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH oraz INFORMATYKA I EKONOMETRIA.

Możliwości studiowania kierunków informatycznych w Rzeszowie znacznie zwiększa oferta uczelni prywatnych, czyli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej. Umożliwiają one zdobycie wykształcenia na bardziej wyspecjalizowanych kierunkach, jak np. PROJEKTOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH, KOMUNIKACJA CYFROWA, czy GEOINFORMATYKA.

Kierunki studiów informatycznych w Rzeszowie

Zbliżające się wydarzenia