Kierunki studiów Rzeszówrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia rolniczeStudia Rzeszówżywność i żywienie człowieka

Studia rolnicze w Rzeszowie

Dla zainteresowanych tym obszarem wiedzy studia rolnicze na kierunku rolnictwo. Warto sprawdzić pełną ofertę, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Rzeszowski. Może zainteresuje was również kierunek technologia żywności i żywienie człowieka.

Dla osób, które chcą kształcić się na kierunkach zawiązanych z rolnictwem, leśnictwem lub produkcją żywności ciekawe propozycje przygotował Uniwersytet Rzeszowski. Poznaj dokładniej studia rolnicze w Rzeszowie!

Rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim

Absolwent studiów I stopnia na kierunku rolnictwo, prowadzonym przez Uniwersytet Rzeszowski, jest specjalistą w zakresie produkcji rolniczej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Absolwent ma wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją rolniczą, funkcjonowania infrastruktury rolniczej oraz oddziaływania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na rozwój obszarów wiejskich. Zna zagadnienia związane z agrobiznesem, bioinżynierią nowoczesnych technik i technologii rolniczych, doradztwem dla przedsiębiorstw rolnych, firm handlowych i usługowych.

Studiuj agroleśnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim

Agroleśnictwo to nowy kierunek studiów na rynku edukacyjnym. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu.

Agroleśnictwo to zrównoważony sposób użytkowania ziemi, w którym wykorzystywana jest wiedza z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w celu zoptymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych produkcji żywności przy równoczesnej produkcji biomasy drzewnej. Główne zalety produkcyjne systemów agroleśnych są związane z lepszym wykorzystaniem zasobów w skali przestrzennej i czasowej, co jednocześnie może zwiększyć korzyści środowiskowe poprzez zmniejszenie strat składników pokarmowych z gruntów rolnych oraz zwiększenie różnorodności biologicznej.

Absolwent agroleśnictwa jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o  charakterze projektowym, inwestycyjnym i użytkowym, dotyczących systemów agroleśnych. Potrafi zaplanować, wykonać i nadzorować zabiegi związane z ochroną i użytkowaniem ziemi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć z zakresu nauk rolniczych i leśnych.

Studia z technologii żywności na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, które proponuje Uniwersytet Rzeszowski, mają charakter techniczno-przyrodniczy.

W ramach siedmiosemestralnych studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) studenci mają do wyboru dwie specjalności:

  • Technologia żywności,
  • Żywienie człowieka.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz zagadnień inżynieryjnych, technologicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli i monitorowania jakości żywności. Dzięki temu absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem, dystrybucją i przechowywaniem żywności oraz żywieniem człowieka, ale także do podjęcia studiów drugiego stopnia w ramach tego kierunku.

Kierunki studiów rolniczych w Rzeszowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Rzeszów. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia