Kierunki studiów Rzeszównewrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia RzeszówStudia z zarządzania

Studia z zarządzania w Rzeszowie

Kierunek zarządzanie można w Rzeszowie studiować na Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Zarządzania PR). Studia z zarządzania mają również rzeszowskie uczelnie niepubliczne. Warto poznać ofertę WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Interesują Cię studia z zarządzania w Rzeszowie? Zarządzanie jako kierunek studiów wciąż należy do najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Rzeszowskie uczelnie dają kandydatom możliwość podjęcia nauki na studiach, które wyposażą absolwentów w najnowszą wiedzę o technikach kierowania ludźmi, zarządzaniem firmami. Poznaj studia z zarządzania na rzeszowskich uczelniach!

Zarządzanie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

Studia na kierunku zarządzanie, które prowadzi WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, to bardzo ciekawa, elastyczna propozycja.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności podstawowe:

Perspektywy zawodowe:

 • prowadzenie własnego biznesu,
 • urzędy,
 • przedsiębiorstwa,
 • agencje doradcze i consultingowe.

Co ciekawe, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku “zarządzanie” w WSPiA RSW absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku “administracja” na jednej ze specjalności np. o charakterze biznesowym:

Zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej

Kierunek zarządzanie, który ma w swojej ofercie Politechnika Rzeszowska, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Studenci przygotowują się do realizowania zadań w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach.

Ścieżki kształcenia:

 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie jakością
 • Nowoczesny marketing
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie międzynarodowe

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • firmy doradcze
 • instytucje otoczenia biznesu
 • instytucje zajmujące się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • organy administracji publicznej

Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Kierunek zarządzanie proponuje kandydatom również Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która podkreśla, że rolą wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie zarządzania jest dbanie o utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia pracowników, nie tylko w kwestiach finansowych, ale także związanych z rozwojem osobistym.

Specjalności:

 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwenci zarządzania mogą podjąć pracę w działach odpowiadających za różne dziedziny zarządzania, m.in.: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, marketing i nowe media.

Poznaj kierunek zarządzanie, zobacz film!

Zarządzanie – WSIiZ

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Rzeszowskiej

Studenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, który proponuje Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu produkcji, ekonomii, zarządzania, jak również i informatyki. Uczą się projektować i nadzorować systemy zarządzania, systemy produkcyjne, adaptować lub opracowywać nowe technologie, wspierać informatycznie linie produkcyjne, a także zarządzać procesami produkcyjnymi.

Absolwenci będą gotowi wykorzystywać zdobytą wiedzę, aby samodzielnie i efektywnie rozwiązywać problemy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w branży usługowej oraz wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne i organizacyjne odgrywają kluczową rolę.

Specjalności (bloki przedmiotów obieralnych):

 • Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Systemy zapewnienia jakości produkcji,
 • Logistyka produkcji (tylko studia niestacjonarne),
 • Zarządzanie systemami produkcyjnym.

Perspektywy zawodowe – absolwenci będą gotowi podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją i produkcją maszyn,
 • w dowolnych organizacjach posiadających sformalizowany system zarządzania,
 • w jednostkach doradczych przemysłu maszynowego,
 • w jednostkach projektowych przemysłu maszynowego,
 • na stanowiskach menadżerskich w firmach produkcyjnych,
 • na stanowiskach ds. zarządzania jakością,
 • na stanowiskach ds. zarządzania procesami produkcyjnymi,
 • na stanowiskach ds. zarządzania personelem, inwestycjami, kosztami czy finansami.

Wybierz kierunek z listy poniżej, by poznać szczegóły dotyczące konkretnej propozycji oraz dostępnych specjalności:

Kierunki studiów z zarządzania w Rzeszowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Rzeszów. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia