Finanse i inwestycje – studia w Łodzi

Kierunek w Łodzi proponuje Uniwersytet Łódzki i jest to oferta dla tych, którzy chcą w przyszłości zostać profesjonalistami w dziedzinie finansowania i inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem studiów jest kształcenie specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Obszarem ich działania będą komórki organizacyjne wyspecjalizowane w zarządzaniu finansowym w podmiotach gospodarczych. Celem kierunku jest również dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą absolwentom na samodzielne rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w komórkach finansowych przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych i doradczych.

Kierunek jest adresowany do osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką finansową, otwartych na nowe wyzwania, które posiadają umiejętności analityczne i chcą realizować karierę zawodową w obszarze finansów. Jest to oferta dla osób zamierzających zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, funkcjonowania rynków finansowych oraz przygotowania, realizacji i oceny projektów inwestycyjnych. Oferta kierowana jest również do osób planujących kontynuowanie rodzinnych tradycji biznesowych i pragnących poszerzać posiadane kwalifikacje.

Główne przedmioty

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Bankowość
 • Rynki finansowe
 • Finanse firm rodzinnych
 • Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi
 • Finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich
 • Zarządzanie finansami osobistymi

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku jest  przygotowany do pełnienia funkcji specjalistów w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami oraz w instytucjach finansowych (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie), w szczególności do pracy na stanowiskach: 

 • analityk giełdowy,
 • analityk kredytowy, 
 • projektant pakietów usług finansowych, 
 • specjalista ds. factoringu, 
 • analityk finansowy, 
 • broker reasekuracyjny, 
 • pośrednik finansowy, 
 • dealer aktywów finansowych, 
 • makler papierów wartościowych, 
 • specjalista ds. bankowości.

Zasady rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym liczą się oceny z: język obcy nowożytny, jeden z dwóch: geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS oraz nie wymagane maksymalnie dwa: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS.

Studia dla kandydatów przygotował Wydział Zarządzania UŁ

Więcej informacji o kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia ekonomiczne Łódź. 

Czytaj również

Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Zajrzyj na stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia