Kierunki studiów Rzeszównewrodzaje studiów RzeszówStudiaStudia informatyczneStudia Rzeszów

Studia informatyczne w Rzeszowie

Studia informatyczne cieszą niesłabnącą popularnością. Sprawdź, jakie uczelnie w Rzeszowie umożliwiają podjęcie studiów w tej dynamicznie rozwijającej się branży!

Studia informatyczne w Rzeszowie prowadzą zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne. Osoby zainteresowane studiami informatycznymi na uczelniach państwowych powinny zaznajomić się z ofertami Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, które prowadzą kierunki INFORMATYKA, INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH oraz INFORMATYKA I EKONOMETRIA.

Możliwości studiowania kierunków informatycznych w Rzeszowie znacznie zwiększa oferta uczelni prywatnych, czyli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej. Umożliwiają one zdobycie wykształcenia na bardziej wyspecjalizowanych kierunkach, jak np. PROJEKTOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH, KOMUNIKACJA CYFROWA, czy GEOINFORMATYKA.

Informatyka na Politechnice Rzeszowskiej

Absolwenci studiów kierunku informatyka, które prowadzi Politechnika Rzeszowska, nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu, technicznych aspektów obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. W zależności od indywidualnych zainteresowań student może zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia oprogramowania narzędziowego i systemowego, projektowania kompletnych systemów informatycznych, zadaniowych lub obiektowych, realizacji prototypu systemu, układu sieci komputerowych, opracowania oprogramowania będącego protokołem sieciowym, interfejsem komunikacyjnym czy oprogramowaniem narzędziowym. Student ma możliwość nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: programowania w języku asemblera, C, C++, Java, mikroinformatyki, inżynierii systemów informatycznych, technologii internetowych, grafiki komputerowej i animacji, tworzenia baz danych w bogato wyposażonych pracowniach komputerowych.

Inżynieria i analiza danych na Politechnice Rzeszowskiej

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na wybór studiów poznaj opis kierunku.

Studenci kierunku inżynieria i analiza danych będą posiadali gruntowną wiedzę matematyczną z zakresu m.in.:

 • analizy matematycznej,
 • algebry liniowej,
 • równań różniczkowych,
 • rachunku prawdopodobieństwa,
 • statystyki matematycznej,
 • teorii grafów i sieci,
 • metod optymalizacji,
 • szeregów czasowych.

Studenci nabędą również praktyczne umiejętności m.in.:

 • stosowania i/lub tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, kryptografii) do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych, 
 • łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niezbędne do oceny funkcjonalności i efektywności metod informatycznych oraz rozwiązań technicznych, a także ich stosowania do rozwiązywania postawionych problemów,
 • prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników,
 • korzystania z technik informacyjno-komunikacyjnych właściwych dla środowiska inżynierskiego i biznesowego, zdobyte podczas zajęć ze specjalistami-praktykami oraz podczas praktyk zawodowych,
 • identyfikacji oraz formułowania specyfikacji złożonych problemów z zakresu inżynierii i analizy danych, uwzględniających ich aspekty pozatechniczne, w tym aspekty prawne oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • wzbogacania swojej wiedzy o aktualne trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym, w obrębie wykonywanych zadań,
 • planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwoli studentom kierunku inżynieria i analiza danych rozwijać swoją karierę zawodową w instytucjach związanych z przemysłem, jak i ośrodkach naukowo-badawczych, a także kontynuować studia na drugim stopniu.

Informatyka na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku informatyka, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Rzeszowski, pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu architektury komputerów, technologii sieci komputerowych i Internetu, różnych paradygmatów oraz silnych i słabych stron współczesnych języków programowania, standardów tworzenia oprogramowania, w tym zespołowego wytwarzania oprogramowania, projektowania, zarządzania i eksplorowania baz danych, różnych zastosowań sztucznej inteligencji. Powyższa wiedza poparta jest umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na: tworzenie aplikacji desktopowych oraz internetowych, konfigurowanie sieci komputerowych, pracę w zespołach programistycznych, znajdowanie efektywnych rozwiązań problemów o dużej złożoności, w tym z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej.

Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kierunek informatyka i ekonometria, prowadzony przez Uniwersytet Rzeszowski, przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności pozwalające zrozumieć złożoność zjawisk na styku techniki i ekonomii, a tym samym przygotowuje wyposażonego w kompetencje inżynierskie absolwenta do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. 

Specjalności:

 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Analiza danych społeczno-gospodarczych

Informatyka w WSIiZ w Rzeszowie

Studia inżynierskie na kierunku informatyka, które proponuje kandydatom Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, to szansa aktywnego rozwinięcia indywidualnych predyspozycji w ramach atrakcyjnych specjalności.

Specjalności:

 • Inżynieria danych
 • Inżynieria gier komputerowych
 • Technologie internetowe i mobilne
 • Technologie IoT – Internetu Rzeczy
 • Programowanie (studia niestacjonarne)

Kierunki studiów informatycznych w Rzeszowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Rzeszów. Jeśli interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia informatyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia