Kierunki studiów WarszawaStudia informatyczneStudia Warszawa

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Warszawie

Kandydaci na kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo mają do wyboru studia cywilne lub wojskowe, pozwalające uzyskać stopień podporucznika.

Kierunek studiów kryptologia i cyberbezpieczeństwo ma w swojej ofercie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Studia na tym kierunku są dostępne zarówno w wersji dla kandydatów cywilnych, jak i w wersji dla przyszłych żołnierzy zawodowych. Studenci cywilni mogą realizować program nauczania na studiach I i II stopnia. Studia wojskowe trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Specjalności na studiach cywilnych pierwszego stopnia i wojskowych:

 • bezpieczeństwo informacyjne,
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • cyberobrona,
 • systemy kryptograficzne.

Perspektywy zawodowe po studiach cywilnych:

 • struktury instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
 • gospodarka narodowa,
 • instytucje zajmujące się analizą i oceną bezpieczeństwa i ryzyka,
 • podmioty zaangażowane w projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji.

Perspektywy zawodowe po studiach wojskowych – absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Potencjalne miejsca jej pełnienia:

 • Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i jednostki podległe, w tym:
  • Centrum Projektów Informatycznych,
  • Regionalne Centra Informatyki,
 • Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych;
 • Oddziały Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ;
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służba Wywiadu Wojskowego;
 • Sztab Generalny i Departamenty MON;
 • Akademie Wojskowe.

Odwiedź stronę WAT

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Warszawa. Jeśli interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, sprawdź– studia informatyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia