Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce. Kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych na jednolitych studiach magisterskich. Dla osób cywilnych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Kierunki studiów - WAT w Warszawie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie - cywilne

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie - wojskowe

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-podyplomowe/

Kontakt

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

WAT w Warszawie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim