Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce. Kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych na jednolitych studiach magisterskich. Dla osób cywilnych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Kierunki studiów - WAT w Warszawie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BIOGOSPODARKA
 • BUDOWNICTWO
 • BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
 • CHEMIA
 • CHEMIA wojskowe
 • EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA wojskowe
 • ENERGETYKA
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA wojskowe
 • GEODEZJA I KATASTER
 • INFORMATYKA
 • INFORMATYKA wojskowe
 • INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA I TRANSPORT MULTIMODALNY
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA wojskowe
 • INŻYNIERIA GEOPRZESTRZENNA
 • INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO wojskowe
 • LOGISTYKA
 • LOGISTYKA wojskowe
 • LOGISTYKA EKONOMICZNA wojskowe
 • LOGISTYKA o profilu praktycznym
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA wojskowe
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN wojskowe
 • MECHATRONIKA
 • MECHATRONIKA wojskowe
 • OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
 • OPTOELEKTRONIKA
 • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-podyplomowe/

Kontakt

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

WAT w Warszawie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim