Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia społeczneStudia Warszawa

Obronność państwa – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia na kierunku obronność państwa mają na celu zbliżenie środowiska akademickiego, głównie przyszłych absolwentów, do potencjalnych pracodawców.

Obronność państwa to praktyczny kierunek studiów, który prowadzi Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Jest on efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Program studiów na kierunku obronność państwa obejmuje trzy grupy zajęć (podstawowe, kierunkowe oraz specjalistyczne) oraz praktykę zawodową w wymiarze sześciu miesięcy na studiach I stopnia oraz trzech miesięcy na studiach II stopnia.

Przykładowe przedmioty I stopnia:

 • system obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • ekonomia,
 • historia,
 • współczesne systemy polityczne,
 • nauka o państwie,
 • współczesny terroryzm,
 • międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych.

Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym  poszukiwani są absolwenci przygotowani do pracy w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką obronności. Ugruntowana wiedza z zakresu nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa, wzbogacona praktykami zawodowymi, pozwalać będzie absolwentowi tego kierunku studiów na podjęcie zatrudnienia zgodnie z profilem kształcenia.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach państwowych,
 • spółkach skarbu państwa,
 • podmiotach gospodarczych,
 • organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności.

Kierunek obronność państwa na studiach w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Egiptologia w Warszawie

Studia na kierunku orientalistyka – egiptologia proponuje kandydatom Uniwersytet Warszawski…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia