Geoinformatyka – studia w Olsztynie

Studia na kierunku geoinformatyka umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii, informatyki, programowania oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (GIScience).

Kierunek geoinformatyka proponuje kandydatom Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (prowadzi go Wydział Geoinżynierii UWM).

W programie studiów na kierunku geoinformatyka przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego – profilujących sylwetkę przyszłego geoinformatyka (geodezja, geomatyka, kartografia, programowanie, bazy danych, grafika komputerowa, infrastruktura informacji przestrzennej, podstawy opracowania obserwacji, elektroniczna technika pomiarowa, modelowanie informacji o budynkach (CAD/BIM), geowizualizacja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, ewidencja gruntów i budynków, systemy informacyjne do prowadzenia katastru nieruchomości); kształcenia związanego z zakresem kształcenia (zdalne systemy pomiarowe) – przygotowujących absolwenta do wykonywania prac obejmujących pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych za pomocą najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego. Plan studiów na kierunku geoinformatyka przewiduje również realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniając studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. Przedmioty związane z zakresem kształcenia (zdalne systemy pomiarowe) wprowadzane są już od pierwszego semestru.

W ramach studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową.

Absolwent jest przygotowany do:

  • prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geomatyki, geodezji i kartografii;
  • posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, w tym zintegrowanymi systemami pomiarowymi, satelitarnymi, fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania, kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach (jednostkach administracji samorządowej i rządowej) oraz przedsiębiorstwach działających w sektorach gospodarki związanej z pozyskaniem danych oraz zarządzaniem geoinformacją (geodezja i kartografia, informatyka, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo) na potrzeby monitorowania stanu przestrzeni.

Uprawnienia: Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w geodezji i kartografii.

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia geograficzne Olsztyn. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce. Mogą Cię zainteresować również: studia informatyczne w Olsztynie / studia informatyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia