Lotnictwo i kosmonautyka na Politechnice Rzeszowskiej

Lotnictwo to Twoja pasja? Chcesz zajmować się pilotażem, a może wolisz w przyszłości projektować elementy samolotów i innych konstrukcji latających? Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza prowadzi studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę ze studiami lotniczymi już od roku akademickiego 2021/2022, to nie zwlekaj i odwiedź serwis dla kandydatów.

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA – jednostka prowadząca studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz (studia stacjonarne I i II stopnia)

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka mają przygotować specjalistów o wykształceniu odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz gałęzi pokrewnych. Zakres programowy kształcenia absolwentów spełnia kryteria standardów kształcenia, międzynarodowych organizacji lotnictwa cywilnego ICAO i EASA oraz organizacji inżynierskiej FEANI. Jest on zróżnicowany pod względem treści przekazywanej wiedzy i nabytych umiejętności w zależności od specjalności kształcenia, przy czym można wyróżnić dwie grupy: specjalności płatowce, silniki lotnicze i awionika przygotowujące przede wszystkim konstruktorów oraz specjalność pilotaż – przygotowującą inżynierów pilotów.

Absolwenci studiów I-go stopnia uzyskują tytuł inżyniera kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Posiadają oni gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych, zaś studenci specjalności pilotaż dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu pilotażu statków powietrznych. Dzięki tej wiedzy posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością w zakresie:

  • awioniki,
  • płatowców,
  • silników lotniczych,
  • pilotażu.

Absolwenci specjalności awionika zdobywają niezbędne umiejętności dzięki prowadzeniu przedmiotów specjalistycznych: pokładowe systemy sterowania, przyrządy pokładowe, sterowanie zespołami napędowymi, urządzenia radiowe, instalacje pokładowe czy lotnicze układy pomiarowe, przekazywane przede wszystkim w formie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych (55% zajęć). Przygotowani są oni do projektowania, eksploatacji i obsługi urządzeń awionicznych samolotu i infrastruktury naziemnej.

Absolwenci specjalności płatowce zdobywają te umiejętności dzięki wprowadzeniu przedmiotów specjalnościowych takich jak: metoda elementów skończonych, technologia samolotu, projektowanie i konstrukcja samolotów, badania konstrukcji lotniczych, mechanika lotu, śmigła, obejmujących zarówno wykłady jak również laboratoria, projekty i ćwiczenia w wymiarze ok. 55% wszystkich godzin dydaktycznych. Predysponuje ich to do pracy w nadzorze technologicznym, projektowaniu samolotów oraz nadzorze nad ich eksploatacją.

Absolwenci specjalności silniki lotnicze stosowną wiedzę i umiejętności zdobywają dzięki słuchaniu wykładów, wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych
i projektowych z przedmiotów : materiałoznawstwo lotnicze, MES, konstrukcja silników i przekładni lotniczych, teoria maszyn wirnikowych, projektowanie i badania silników lotniczych oraz ich technologia, dynamika gazów. Warto tu również zwrócić uwagę na szerokie wykorzystywanie technik komputerowych w projektowaniu i wizualizacji pracy silników. Aplikacja tej wiedzy pozwala absolwentom na rozwijanie swoich umiejętności w zakresie projektowania elementów silników lotniczych.

Na szczególną uwagę zasługują absolwenci specjalności pilotaż. Są oni przygotowani przede wszystkim do zawodu pilota cywilnego, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami EASA. Posiadają również wiedzę ogólną oraz wiedzę kierunkową stosowną do stopnia ukończenia studiów jak również umiejętności pilotażowe odpowiadające kwalifikacjom pilota zawodowego – licencja CPL(A).

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:


ZOBACZ RÓWNIEŻ: POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia