Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Oceanografii i Geografii UG to jeden z jedenastu wydziałów, które znajdują się na Uniwersytecie Gdańskim. Uczelnia oferuje łącznie kształcenie na  89 kierunkach studiów w zakresie 205 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Interesuje Cię oferta, jaką na nowy rok akademicki przygotował dla kandydatów Wydział Oceanografii i Geografii – poznaj kierunki studiów.

Kierunki studiów – Wydział Oceanografii i Geografii UG

Studia pierwszego stopnia

  • AKWAKULTURA – BIZNES I TECHNOLOGIA
  • GEOGRAFIA
  • GEOLOGIA
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA studia inżynierskie
  • GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD
  • HYDROGRAFIA MORSKA
  • OCEANOGRAFIA

O innych kierunkach studiów dowiesz się więcej na profilu uczelni w naszym portalu: Uniwersytet Gdański. Dowiedz się więcej o rekrutacji, poznaj opisy kierunków studiów i daj sobie czas, by dobrze wybrać najlepsze studia w Trójmieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia