Kierunki studiów WarszawanewStudia informatycznestudia matematyczneStudia ścisłeStudia Warszawa

Inżynieria i analiza danych w Warszawie

W świecie zdominowanym przez przytłaczające ilości różnego rodzaju informacji kluczowe są kompetencje związane z możliwością ich przetwarzania. Umiejętności matematyczne i informatyczne potrzebne do uzyskania tych umiejętności zdobyć można na kierunku inżynieria i analiza danych. Sprawdzamy, która uczelnia w Warszawie kształci na tych studiach.

Kierunek inżynieria i analiza danych bije rekordy zainteresowanie wśród kandydatów. W Warszawie tego wielkiego zainteresowania doświadcza Politechnika Warszawska. Właśnie na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW studiować można ten kierunek.

Inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych (ang. Data Science) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje  wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe  wraz z ich obronami.

Program kształcenia służy absolwentom do osiągnięcia umiejętności, które pozwolą:

  • wykorzystywać zaawansowaną wiedzę matematyczną do tworzenia systemów analitycznych, wykorzystujących najbardziej zaawansowane systemy informatyczne wiodących producentów i samodzielnie stworzony kod komponentów;
  • prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych;
  • programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technologiami informacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych, hurtowni danych, platform Big Data i analizy danych;
  • projektować i realizować systemy składowania, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne.

Perspektywy zawodowe:

  • firmy i ośrodki informatyczne wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT, w tym szczególnie rozwiązania wykorzystujące zaawansowane metody analizy danych (Data Science);
  • doradztwo informatyczne w firmach różnorodnym profilu działalności, w tym szczególnie w firmach świadczących zaawansowane usługi analityczno-doradcze;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • ośrodki badawczo-naukowe i centra badawczo-rozwojowe wiodących przedsiębiorstw.

Zobacz również film o kieurnku:

Kierunek inżynieria i analiza danych w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Warszawa. Jeśli interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, sprawdź– studia informatyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia