Kierunki studiów WarszawanewStudia społeczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Jeśli interesują Cię studia społeczne w Warszawie i rozważasz wybór kierunku stosunki międzynarodowe, sprawdź, które warszawskie uczelnie proponują go kandydatom.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzą uczelnie publiczne: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ten kierunek mają w swoich ofertach także uczelnie niepubliczne: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Collegium Civitas oraz Społeczna Akademia Nauk w Warszawie. Dowiedz się więcej!

Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w AFiB Vistula w Warszawie pozwalają zrozumieć aktualne i najbardziej palące problemy współczesnego świata. Kierunek nie oferuje jednej wąsko rozumianej specjalności. Dostarcza wiedzy i miękkich kompetencji, które są cenione przez pracodawców i pozwalają odnaleźć się w różnych okolicznościach. Absolwenci Stosunków Międzynarodowych doskonale realizują się zawodowo w międzynarodowych korporacjach, instytucjach publicznych i finansowych, w mediach oraz dyplomacji.

Unikalność Stosunków Międzynarodowych na AFiB Vistula polega na włączeniu w proces nauczania zarówno naukowców jak i praktyków: dyplomatów, polityków oraz analityków, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, wykraczając poza informacje dostępne w podręcznikach. Do najbardziej znanych wykładowców należą m.in. prof. Longin Pastusiak (amerykanista, były marszałek Senatu RP), prof. Jerzy M. Nowak (były ambasador przy NATO), amb. Jan Truszczyński (główny negocjator członkostwa Polski w UE oraz były Stały Przedstawiciel Polski przy UE).

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Stosunki Międzynarodowe prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zyskał najwyższą notę wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce. Kierunek posiada akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.

Specjalności:

 • Komunikowanie międzynarodowe,
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe,
 • Zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowym.

Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim

Absolwent studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Absolwent zna oraz rozumie charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonuje identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Stosunki i prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunek stosunki i prawo międzynarodowe na UKSW w Warszawie to jedyny w Polsce kierunek, który łączy w sobie nauki prawne i politologiczne. Program studiów koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Inspiracją dla studiów były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych.

Program studiów obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: prawo, politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Kadrę naukową tworzą wiodący praktycy i teoretycy stosunków międzynarodowych, związani zawodowo z administracją państwową, w tym z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe na UKSW dają możliwość pracy na stanowisku analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Studenci zostają także przygotowani do egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Moduły:

 • Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe,
 • Korporacje transnarodowe.

Stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas w Warszawie

Jeśli wybierzesz studia na kierunku stosunki międzynarodowe, prowadzone przez Collegium Civitas, zdobędziesz klasyczną, ale i najnowszą wiedzę. W programie studiów znajdziesz przedmioty związane z: cyberbezpieczeństwem, protokołem dyplomatycznym, zarządzaniem projektami w dyplomacji, czy promocją marki narodowej, a także ekonomią, bezpieczeństwem i prawem międzynarodowym.

Zdobędziesz umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy – program studiów został opracowany we współpracy z ekspertami pracującymi na polskim i międzynarodowym rynku. Poznasz praktyczne narzędzia, metody i techniki, jak np. prowadzenie negocjacji, dyplomacji, wykorzystywanie gier jako narzędzi budowania strategii, a także analiza i interpretacja danych statystycznych.

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne;
 • Biznes i marketing międzynarodowy;
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej;
 • Marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych;
 • Stosunki międzynarodowe;
 • Studia azjatyckie i orientalne.

Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Wybierając kierunek stosunki międzynarodowe w SAN w Warszawie zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego.

Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych, politycznych i społecznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej. Podczas studiów nauczysz się swobodnie poruszać się wśród przepisów unijnych, jak utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym, jak analizować aktualne problemy gospodarcze i polityczne, jak planować i przeprowadzać kampanie wyborcze.

Specjalności:

 • Biznes międzynarodowy;
 • Integracja europejska;
 • Organizacja i technika służby zagranicznej oraz protokół dyplomatyczny.

Kierunek stosunki międzynarodowe w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia