Kierunki studiów WarszawaNowerodzaje studiów WarszawaStudiaStudia społeczneStudia Warszawa

Studia społeczne w Warszawie

Studia społeczne w Warszawie znajdziesz m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, UKSW, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytecie SWPS, Collegium Civitas…

Kandydaci na studia społeczne w Warszawie mogą wybierać popularne kierunki studiów z tego zakresu, takie jak socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, praca socjalna, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo międzynarodowe, europeistyka, stosunki międzynarodowe… Możliwości jest wiele, zarówno w przypadku propozycji uczelni państwowych, jak i niepublicznych.

Architektura przestrzeni informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim

Studia na kierunku Architektura przestrzeni informacyjnych, które proponuje kandydatom Uniwersytet Warszawski, to przede wszystkim zrównoważony program nauczania na temat zastosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu i optymalizacji cyfrowych usług informacyjnych dla kultury, edukacji i biznesu.

Treści programowe koncentrują się wokół czterech grup zagadnień: architektura informacji, zarządzanie informacją, użytkownicy informacji i instytucje informacji. Mieszczą się one w obszarze nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, nauki socjologiczne), nauk ścisłych i technicznych (informatyka) oraz nauk humanistycznych (historia, językoznawstwo).

Perspektywy zawodowe:

 • architekt informacji,
 • analityk informacji,
 • analityk danych,
 • specjalista ds. metadanych,
 • menedżer informacji,
 • projektant User Experience,
 • redaktor serwisów internetowych,
 • specjalista ds. mediów społecznościowych.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, który prowadzi Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, pozwala zdobywać w ambitnym, międzynarodowym środowisku praktyczną wiedzę i kompetencje potrzebne w szeroko rozumianej komunikacji.

Program studiów został dostosowany nie tylko do potrzeb współczesnego rynku, ale wychodzi też naprzeciw wyzwaniom przyszłości. Poznasz tradycyjne media oraz nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Tajemnice dziennikarstwa i komunikacji społecznej odkryjesz pod okiem wybitnych wykładowców, praktyków, znanych dziennikarzy i doświadczonych specjalistów ds. komunikacji w radiu, TV, mediach społecznościowych, PR i komunikacji korporacyjnej. Dzięki studiom dziennikarskim w Uczelni Vistula w Warszawie zyskasz doskonałą pozycję startową, aby swobodnie poruszać się w różnych branżach.

Specjalności:

 • Dziennikarstwo biznesowe
 • Dziennikarstwo mediów społecznościowych

Perspektywy zawodowe:

 • dziennikarz redakcji prasowej, telewizyjnej, radiowej lub internetowej;
 • niezależny dziennikarz w nowych mediach, takich jak YouTube czy Facebook;
 • specjalista ds. PR;
 • manager ds. PR;
 • specjalista ds. komunikacji w działach marketingu;
 • rzecznik prasowy;
 • specjalista w wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych;
 • redaktor magazynu dla pracowników i klientów firmy;
 • pracownik korporacji międzynarodowej;
 • współtwórca serwisów dla rynków finansowych;
 • specjalista ds. mediów społecznościowych;
 • menedżer ds. mediów społecznościowych;
 • redaktor w biurach prasowych i wydawnictwach;
 • kreatywny pracownik agencji reklamowych, organizator konferencji prasowych;
 • współpracownik mediów zagranicznych;
 • freelancer w serwisach społecznościowych, blogger.

Praca socjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Praca socjalna – kierunek studiów prowadzony przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  przygotowuje do rozwiązywania problemów dotykających współczesne rodziny, osoby chore i doświadczające niepełnosprawności czy osoby starsze. To nie tylko profesja, ale i powołanie, do którego predyspozycje mają osoby pełne empatii i zrozumienia innych. 

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu  socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny oraz prawa. Studenci zyskują cenne umiejętności w obszarze praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej, a także oceny podejmowanych działań, które służą rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. 

Kierunek praca socjalna zawiera przedmioty, które kładą nacisk na działania prospołeczne. Wysokie standardy nauczania w połączeniu z praktyką sprawiają, że absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku pracy.

Moduły specjalizacyjne:

 • praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnym.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • zakładach karnych,
 • organizacjach pozarządowych.

Socjologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Studenci kierunku socjologia w SGGW w Warszawie zdobywają specjalistyczną wiedzę o dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie oraz funkcjonowaniu człowieka w różnych strukturach społecznych. Uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania najnowszych metod oraz technik badawczych z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych. Studia socjologiczne dostarczają wiedzy o metodach badań marketingowych, badaniu rynku i opinii, dynamice życia publicznego, zarządzaniu i komunikacji w organizacji, społecznościach lokalnych i samorządzie terytorialnym w ramach wybranych modułów programowych.

Cechą wyróżniającą absolwentów socjologii w SGGW jest szeroka wiedza socjologiczna, umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia, znajomość specyfiki organizacji i zarządzania, umiejętność badania opinii publicznej i badania rynku, wiedza o instytucjach administracji rządowej i samorządowej, agencjach reklamowych i instytucjach pomocy społecznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach i organizacjach społecznych,
 • instytutach badania opinii publicznej i badania rynku,
 • agencjach reklamowych,
 • instytucjach państwowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach pomocy społecznej, oświatowych, kulturalnych i medialnych (m.in. wydawnictwach prasowych, radiu, telewizji, reklamie, public relations),
 • firmach doradztwa personalnego, a także na różnych stanowiskach, na których odpowiada się za sprawy organizacyjne, personalne i marketingowe.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Warszawski, są odpowiedzą na zapotrzebowanie rynku pracy – sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.), czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Specjalizacje (wybierane od piątego semestru studiów):

 • Administracja porządku publicznego,
 • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.

Perspektywy zawodowe:

 • funkcjonariusz służ publicznych z zakresu bezpieczeństwa,
 • pracownik ochrony infrastruktury krytycznej,
 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • doradca i analityk z zakresu bezpieczeństwa,
 • specjalista z zakresu organizacji i zabezpieczenia imprez masowych,
 • pracownik z zakresu komunikacji w sektorze bezpieczeństwa i kontaktu z mediami,
 • audytor w wymiarze bezpieczeństwa.

Stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas w Warszawie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe, które ma w swojej ofercie Collegium Civitas w Warszawie, to doskonała propozycja dla osób interesujących się polityką międzynarodową, gospodarką światową i marketingiem zagranicznym.

Studenci zdobywają tu klasyczną, ale i najnowszą wiedzę – w programie studiów znajdziesz przedmioty związane z: cyberbezpieczeństwem, protokołem dyplomatycznym, zarządzaniem projektami w dyplomacji, czy promocją marki narodowej, a także ekonomią, bezpieczeństwem i prawem międzynarodowym

Specjalności:

 • Stosunki międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne
 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Dyplomacja i komunikacja we współpracy międzynarodowej
 • Marketing, reklama i nowe media w stosunkach międzynarodowych
 • Studia azjatyckie i orientalne.

Perspektywy zawodowe:

 • administracja rządowa i publiczna;
 • dyplomacja;
 • instytucje Unii Europejskiej;
 • organizacje międzynarodowe (np. ONZ, NATO);
 • agencje bezpieczeństwa;
 • firmy i korporacje międzynarodowe;
 • działy marketingu, PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach;
 • media zajmujące się zagadnieniami międzynarodowymi;
 • think-tanki i instytucje analityczne.

Projektowanie innowacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Kierunek studiów Projektowanie innowacji – School of Ideas, który proponuje kandydatom Uniwersytet SWPS w Warszawie, wykorzystuje praktyczną wiedzę, metody i narzędzia z różnych dyscyplin – kulturoznawstwa, socjologii, antropologii i psychologii. Wszystko po to, by wprowadzić studentów w świat pracy kreatywnej związanej z projektowaniem usług i procesów społecznych i biznesowych, tworzonych z myślą o człowieku i jego potrzebach.

Czego się nauczysz?

 • nauczysz się analizować problemy społeczne i biznesowe oraz prowadzić badania użytkowników,
 • poznasz proces projektowy wykorzystujący techniki kreatywne i metodologię design thinking,
 • dowiesz się, jak prototypować, testować i wdrażać zaproponowane rozwiązania,
 • będziesz pracować nad rzeczywistymi problemami, dzięki czemu poznasz know-how różnych branż.

Coraz bardziej zaawansowane usługi stanowią nieodłączną część naszej rzeczywistości i obejmują wszystkie domeny naszego życia poczynając od zwykłych zakupów internetowych bądź tradycyjnych w sklepie spożywczym, przez podróż komunikacją miejską, wyjście do kina, restauracji, aż po opiekę medyczną czy operacje finansowe. Nieustannie powstają nowe produkty, a tym samym i usługi. W Polsce dostarczanie wysokiej jakości usług to nadal wyzwanie. Stąd, zapotrzebowanie na innowatorki i innowatorów, którzy potrafią dostrzec zmiany i nowe wyzwania w otoczeniu, zbadać możliwości ich wykorzystania w organizacji (biznesowej, społecznej czy publicznej) i zaprojektować ciekawe rozwiązania, stale rośnie.

Perspektywy zawodowe:

 • organizacje biznesowe,
 • organizacje społeczne (np. animujących innowacje społeczne),
 • organizacje publiczne (np. urban lab),
 • działy zajmujące się strategią, analizą, badaniami i rozwojem,
 • działy zajmujące się badaniami społecznymi i marketingowymi,
 • działy PR, HR, CSR.


Dowiedz się więcej o społecznych kierunkach studiów dostępnych w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów społecznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia