Kierunki studiów Zielona GóraStudia logistyczneStudia Zielona Góra

Logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Absolwent studiów kierunku logistyka będzie posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie.

Studia na kierunku logistyka, prowadzone przez Uniwersytet Zielonogórski, pozwalają zdobyć umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich.

Program studiów podporządkowany jest celom społecznym, naukowym i dydaktycznym w taki sposób, by umożliwiał jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, a także stwarzał możliwie najlepsze warunki rozwoju ich osobowości, stanowiąc podstawę dalszego kształcenia i samokształcenia.

Dzięki studiom na kierunku logistyka uzyskasz tytuł inżyniera, który potwierdza wiedzę techniczną i specjalistyczną z zakresu logistyki. Zbędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: transportu, spedycji, zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach, zarządzania obiektami logistycznymi (centrum logistycznym, centrum dystrybucyjnym, operator logistyczny), obsługi działalności w e-commerce, magazynowania, a także funkcjonowania logistyki w otoczeniu.

Ponadto w trakcie studiów zapoznasz się z oprogramowaniem dedykowanym dla logistyki, np.: systemy do zarządzania transportem i magazynem (Think Espiro, Speed, Goodloading), systemy do planowania zasobów (ERP), systemy do projektowania infrastruktury i sieci logistycznych (CAD, Flexsim), giełdy transportowe (Trans.eu), a także będziesz miał możliwość uzyskania certyfikatów z ich obsługi.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych;
  • przedsiębiorstwach logistycznych;
  • firmach spedycyjnych
  • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką;
  • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Strona kierunku: LOGISTYKA , Uniwersytet Zielonogórski

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia logistyczne Zielona Góra. Interesuje cię spedycja, transport, logistyka – zarządzanie łańcuchami dostaw i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia logistyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia