Kierunki studiów Zielona Górarodzaje studiów Zielona GóraStudiaStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Zielona Góra

Studia biologiczne i biotechnologiczne w Zielonej Górze

Studia biologiczne i biotechnologiczne w Zielonej Górze proponuje Wydział Nauk Biologicznych UZ. Proponowane kierunki to m.in. BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA. Może kandydatów zainteresować również kierunek interdyscyplinarny: BIOMONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM.

Studia biologiczne i biotechnologiczne proponuje kandydatom Uniwersytet Zielonogórski. Ci, którzy pragną zdobyć szeroką wiedzę ogólną z tego zakresu mogą wybrać kierunek biologia. Z kolei zaś kierunek biotechnologia pozwala zdobyć wiedzę z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. Absolwent kierunku biomonitoring i zarządzanie środowiskiem posiadać będzie wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych oraz multidyscyplinarnych dziedzin kierunkowych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

Biologia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studia na kierunku biologia, proponowane przez Uniwersytet Zielonogórski, przygotowują do posługiwania się wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy oraz stosowania w działalności zawodowej.

Studenci zdobywają wiedzę biologiczną z zakresu botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii człowieka, genetyki, ewolucjonizmu, mikrobiologii, immunologii, chemii, biochemii, biologii komórki, fizyki, biofizyki.

Absolwent przygotowany jest do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych jak również samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej.

Specjalności:

 • Biologia medyczna
 • Biologia z kwalifikacjami pedagogicznymi

Perspektywy zawodowe:

 • szkoły podstawowe,
 • placówki edukacyjne,
 • placówki naukowe i dydaktyczne,
 • administracja,
 • placówki ochrony środowiska.

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem na Uniwersytecie Zielonogórskim

Kierunek studiów biomonitoring i zarządzanie środowiskiem, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Zielonogórski, przekazuje ugruntowaną wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych oraz multidyscyplinarnych dziedzin kierunkowych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalisty, posiadającego szerokie spektrum wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz specjalistyczne kwalifikacje z zakresu:

 • ochrony przyrody (m. in. wdrażania systemów ochrony przyrody w jednostkach administracji publicznej, czynnej ochrony przyrody realizowanej w ramach projektów NGO), identyfikacji zagrożeń dla środowiska (m.in. podstawowe analizy chemiczne i fizyczne),
 • monitorowania i minimalizowania zagrożeń atmosfery, hydrosfery i gleby, monitorowania zagrożeń przyrody ożywionej i inwentaryzowania zasobów środowiska przyrodniczego (m. in.: monitoring i inwentaryzowanie siedlisk, roślin i zwierząt przy różnego rodzaju inwestycjach), realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska,
 • zdobywania środków UE w zakresie ochrony środowiska (m. in.: aplikacja wniosków i dokumentów do wybranych Funduszy Europejskich), aspektów prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska (m. in.: znajomość aktów prawnych, procedur i trybów postępowań administracyjnych i kompetencji organów ochrony środowiska), najnowszych trendów w systemach informacji przestrzennej (m. in.: praktyczne posługiwanie się systemami GIS), podstaw planowania przestrzennego (m. in.: sposoby zachowania bioróżnorodności w miastach).

Perspektywy zawodowe:

 • firmy eksperckie z zakresu ochrony środowiska przy planowanych i realizowanych inwestycjach liniowych (drogi, linie kolejowe) oraz monitoringu poinwestycyjnego (w ramach pracy w specjalistycznych firmach lub własnej działalności gospodarczej), jednostki administracji państwowej (m. in. GDOŚ, MŚ, GDDKiA, Inspektoraty Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska) i samorządowej (m. in., Urzędy Gmin, Urzędy Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie),
 • jednostki badawcze i przedsiębiorstwa zajmujące się odnawialnymi źródłami energii, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające w obrębie szeroko pojętej ochrony środowiska,
 • jednostki naukowo-badawcze, parki narodowe i krajobrazowe, instytucje zajmujące się edukacją przyrodniczą.

Biotechnologia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studia na kierunku biotechnologia, które prowadzi Uniwersytet Zielonogórski, pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk biologicznych, obejmującą m.in. biochemię, bioinformatykę, biologię komórki, genetykę, mikrobiologię i immunologię. Wiedza ta może być wykorzystana w obszarze biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska.

Szerokie i wszechstronne wykształcenie o charakterze interdyscyplinarnym umożliwia absolwentom kierunku biotechnologia sprawną współpracę ze specjalistami innych dziedzin nauki.

Perspektywy zawodowe:

 • laboratoria badawcze, analityczne i diagnostyczne,
 • przemysł biotechnologiczny i przemysły pokrewne,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • produkcja środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów,
 • własna działalność gospodarcza.

Uzyskaj szczegółowe informacje o biologicznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Zielonej Górze:

Kierunki studiów biologicznych w Zielonej Górze 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Zielona Góra. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia