Finanse i rachunkowość w Bydgoszczy

Studia na kierunku finanse i rachunkowość koncentrują się na przygotowaniu absolwenta do tego, by umiał przeprowadzić analizy finansowe, ocenić zjawiska gospodarcze pod względem ich ryzyka lub atrakcyjności finansowej. Zdobyta wiedza z zakresu funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości, makro i mikroekonomii, podstaw prawa, zarządzania, budowania własnego przedsiębiorstwa może być przepustką do ciekawej pracy. Poznaj uczelnie w Bydgoszczy, które proponują kierunek finanse i rachunkowość.

Gdzie studiować kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy?

W Bydgoszczy są trzy uczelnie w ofercie, których znajdziecie kierunek finanse i rachunkowość. jedyną uczelnią państwową jest Politechnika Bydgoska. Na PBŚ oferowanych jest kilka specjalności:

  • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość mśp
  • bankowość i usługi finansowe
  • finance and controlling (finanse i controlling)
  • финансы и контроллинг (finanse i controlling)

Warto poznać zasady rekrutacji. Obowiązuje ranking ocen ze świadectwa maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)]

Dla chętnych do podjęcia nauki na uczelni niepaństwowej są dwie propozycje. Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy oferuje na kierunku finanse i rachunkowość kilka ciekawych specjalności:

  • Bankowość i innowacje finansowe
  • Finanse i doradztwo podatkowe
  • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość międzynarodowa

Swoją ofertę posiada również w omawianym zakresie Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Możliwość wyboru dodatkowych modułów: rachunkowość przedsiębiorstw i finanse oraz finanse i bankowość.

Czy warto studiować finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Studia te są wartościowe i mogą zapewnić dobrą pracę, nawet już na początku zawodowej kariery. Studia na kierunku finanse i rachunkowość przygotowują do pracy, w której pożądana jest wiedza ekonomiczna, z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także świadomego korzystania z instrumentów finansowych.

Studiowanie na kierunku Finanse i Rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów Studenci uczą się przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

Uczelnie prowadzące kierunek finanse i rachunkowość w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia ekonomiczne Bydgoszcz.

Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ekonomiczne.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia