Kierunki studiówKierunki studiów Zielona GóraStudia pedagogiczneStudia Zielona Góra

Pedagogika specjalna w Zielonej Górze

Rozbudowaną ofertę kierunków pedagogicznych proponuje kandydatom na studia w Zielonej Górze największa uczelnia regionu. Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiować można właśnie kierunek pedagogika specjalna, który przygotowuje do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Wydział Nauk Społecznych UZ proponuje kandydatom studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna. W ramach kierunku istnieje możliwość wyboru specjalności.

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Zielonogórskim

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, w zależności od wybranej specjalności, zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. Na kierunku proponowane są specjalności:

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwent specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci młodzieży oraz opiekę i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną.

edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Absolwent specjalności edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci i młodzieży, a także opiekę i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Absolwent specjalności pedagogika leczniczo-terapeutyczna zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci i młodzieży, a także opiekę i terapię osób z chorobami przewlekłymi, terminalnymi oraz z niepełnosprawnością ruchową.

Absolwent pedagogiki specjalnej będzie mógł ubiegać się o pracę pedagoga specjalnego w:

  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi
  • szkołach specjalnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodkach wychowawczych,
  • ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
  • fundacjach i stowarzyszeniach dla osób z chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnością, realizujących działania edukacyjno-opiekuńczo-terapeutyczne,
  • jednostkach opiekuńczo-wychowawczych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (sanatoria, szpitale, ośrodki lecznicze),
  • warsztatach terapii zajęciowej,
  • domach dziennego pobytu dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Kierunek pedagogika specjalna w Zielonej Górze

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Zielona Góra. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia