Kierunki pedagogiczne w PolsceKierunki studiówKierunki studiów w PolscePoznaj kierunekStudia pedagogiczne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią – poznaj kierunek studiów!

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych, a także do wspierania rozwoju podopiecznych i wychowanków w wieku od 0 do 15 lat.

Studenci kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią nabywają zdolność do refleksyjnej oceny własnej roli zawodowej i na jej podstawie projektują warsztat metodyczny i rozwój zawodowy w zakresie wzbogacania swojej wiedzy i doskonalenia praktycznych umiejętności. Nabyte kompetencje i kwalifikacje są rezultatem uczestnictwa absolwenta w procesie kształcenia modułowego charakteryzującego się zdobywaniem wiedzy i umiejętności poprzez działanie polegające na wchodzeniu w ciągłą interakcję z otoczeniem i konfrontowaniu nowo zdobytej wiedzy i doświadczeń.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia