Kierunki studiów Zielona Górarodzaje studiów Zielona GóraStudiaStudia pedagogiczneStudia Zielona Góra

Studia pedagogiczne w Zielonej Górze

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika to studia pedagogiczne, które zawiera najnowsza oferta Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oferta ostatnio wzbogacona została o kierunek resocjalizacja z kryminologią.

W ofercie studiów pedagogicznych w Zielonej Górze obecne są trze najczęściej spotykane kierunki. Dwa z nich mają charakter studiów jednolitych magisterskich: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna. Trzeci z nich to pedagogika. Studia pedagogiczne w Zielonej Górze wzbogaciły się o jeszcze jeden kierunek. Nowością jest resocjalizacja z kryminologią. Już sama nazwa wskazuje na jego interdyscyplinarny charakter.

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Zielonogórskim

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, w zależności od wybranej specjalności, zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. Na kierunku proponowane są specjalności:

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwent specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci młodzieży oraz opiekę i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną.

edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Absolwent specjalności edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci i młodzieży, a także opiekę i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Absolwent specjalności pedagogika leczniczo-terapeutyczna zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę, wczesne wspomaganie rozwoju, edukację dzieci i młodzieży, a także opiekę i terapię osób z chorobami przewlekłymi, terminalnymi oraz z niepełnosprawnością ruchową.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzona przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, a oferta skierowana jest do osób, które są zainteresowane przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych takich jak przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III).

W toku studiów Uczelnia zapewnia przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Poznasz współczesne problemy pedagogiki, co sprawi, że będziesz w stanie skutecznie zapobiegać i rozwiązywać problemy. Dowiesz się jak zorganizować zajęcia edukacyjne i jak wspierać dziecko w rozwoju. Ponadto czekają na Ciebie warsztaty interpersonalne, warsztaty teatralne, warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne, techniczne, informatyczne i twórcze. Będziesz uczestniczyć w przygotowywaniu projektów edukacji regionalnej, ekologicznej, przyrodniczej i innych. Poznasz jak funkcjonują różne instytucje oświaty i kultury.

Resocjalizacja z kryminologią na Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ)

Studia na kierunku resocjalizacja z kryminologią ma w swojej ofercie Uniwersytet Zielonogórski (prowadzi je Wydział Nauk Społecznych UZ).

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy z osobami wymagającymi specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego zarówno w środowisku otwartym, jak i w izolacji. Kompetencje uzyskane podczas studiów predysponują go do pracy w charakterze kuratora sądowego, jako wychowawcy w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Absolwent kierunku resocjalizacja z kryminologią to przyszły specjalista w działalności związanej z profilaktyką i terapią uzależnień. Kompleksowa wiedza z zakresu kryminologii wsparta wiadomościami z kryminalistyki powodują, że absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w Policji, a także w służbach zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego wymagających specjalnej wiedzy i kompetencji.

Ponadto w toku studiów absolwent uzyska kwalifikacje pedagogiczne, co wzmocni jego pozycję na rynku pracy poprzez możliwość zatrudnienia w placówkach oświatowych, szczególnie w zakresie diagnozowania i pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Pedagogika na Uniwersytecie Zielonogórskim

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, prowadzonym przez Uniwersytet Zielonogórski, jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku pedagogika posiada poszerzoną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktyki niedostosowania społecznego, poradnictwa oraz resocjalizacji.

Kierunki studiów pedagogicznych w Zielonej Górze 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Zielona Góra. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia