Kierunki studiów Zielona GóranewStudia z zarządzaniaStudia Zielona GóraTop studiaTOP Zielona Góra

Zarządzanie w Zielonej Górze

Jeśli wybierasz się na studia na kierunku zarządzanie w Zielonej Górze, lektura tego artykułu dostarczy Ci niezbędnych informacji.

Jedyną zielonogórską uczelnią wyższą prowadzącą studia na kierunku zarządzanie jest Uniwersytet Zielonogórski. Dowiedz się więcej!

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji.

Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich.

Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie, który prowadzi Uniwersytet Zielonogórski, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu metod i koncepcji zarządzania na różnych poziomach zarządzania, tj. w odniesieniu do menedżerów najwyższego, średniego i najniższego szczebla. Będziesz potrafił analizować cele i podejmować decyzje dotyczące zagadnień strategicznych, taktycznych i operacyjnych w odniesieniu do różnych organizacji. Zdobędziesz umiejętności kierowania pracą zespołową przy wsparciu nowoczesnych technologii.

Co po studiach?

Jako absolwent kierunku zarządzanie będziesz mógł pracować na stanowisku wykonawczym oraz menedżerskim w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach usługowych, handlowych i produkcyjnych, urzędach administracji państwowej, w sektorze finansowym oraz organizacjach społecznych.

Monitorowanie losów absolwentów i ich karier zawodowych dowodzi, że wiedza, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów pozwalają na osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Rekrutacja

W rekrutacji punktowane są

 • trzy przedmioty obowiązkowe:
  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • matematyka
 • jeden dowolnie wybrany przedmiot dodatkowy spośród:
  • język polski
  • matematyka

Kierunek zarządzanie w Zielonej Górze

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Zielona Góra. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia