Prawo w Zielonej Górze

Gdzie studiować kierunek prawo w Zielonej Górze?

Ukończenie studiów prawniczych daje absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania, a także ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie uprawnień do pełnienia obowiązków w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji itd.

Studia przygotowują do podejmowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie usług prawnych, mediacji, pozwalają na zdobycie wiedzy prawnej dającej kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczelnie prowadzące kierunek prawo w Zielonej Górze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia