Kierunki studiów WarszawaNowerodzaje studiów WarszawaStudiaStudia prawniczeStudia Warszawa

Studia prawnicze w Warszawie

Chyba nikogo nie dziwi, że oferta kierunków prawniczo-administracyjnych w stolicy Polski jest naprawdę imponująca, jednak liczby są mimo wszystko imponujące. Studia prawnicze są prowadzone na wielu warszawskich uczelniach! Poznaj pełną ofertę studiów z centrum administracyjnego i prawniczego Polski!

Osoby zainteresowane studiami administracyjnymi lub prawniczymi na uczelniach państwowych mogą wybrać spośród takich możliwości jak np. Akademii Sztuki Wojennej, Politechniki Warszawskiej lub Uniwersytetu Warszawskiego. Studia prawnicze to również propozycje wielu uczelni niepublicznych w Warszawie. Jest ich naprawdę dużo i należą do nich m.in. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska, Akademia Leona Koźmińskiego i Uniwersytet SWPS w Warszawie.

W ofercie zdecydowanie przeważają umożliwiające uzyskanie stopnia licencjata propozycje związane z kierunkiem administracja oraz prowadzone jak zwykle w formie studiów jednolitych magisterskich studia na kierunku prawo. Istnieje jednak również możliwość studiowania prawa w jęz. angielskim, np. na kierunku LAW IN BUSINESS MANAGEMENT na Uczelni Łazarskiego. Wyższa Szkoła Menedżerska prowadzi również KRYMINALISTYKĘ, która pozwala ukierunkować zdobywaną edukację w obszary zainteresowań już na początku studiów.

Prawo na Uniwersytecie Warszawskim

Student w ramach stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, proponowanych przez Uniwersytet Warszawski, zdobywa szeroką wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa oraz związanych z nimi instytucji prawnych i konstrukcji dogmatyki prawniczej (Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne, Prawo międzynarodowe publiczne, Prawo Unii Europejskiej), poszerzoną m.in. o fundamentalne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, praw człowieka i obywatela (Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka i obywatela). Studia pozwalają ponadto na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych procedur prawnych, w oparciu o które działają organy rządowej i samorządowej administracji publicznej, sądy, trybunały i inne organy państwa (Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Postępowanie cywilne, Postępowanie karne).

Bloki specjalizacyjne, oprócz przekazania szczegółowej wiedzy z wybranej tematyki prawnej, dają studentowi umiejętność dalszego rozwijania swoich zainteresowań zawodowych i pokazują model, który może on wykorzystać przy samodzielnym wybieraniu i wprowadzaniu nowych specjalizacji w ramach swojej pracy zawodowej i dalszego szkolenia zawodowego.

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej ogólnoakademickiej wiedzy prawniczej, absolwenci będą przygotowani do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe i podjęcia dalszego szkolenia zawodowego, prowadzącego do uzyskania uprawnień zawodowych radcy prawnego, adwokata, notariusza, sędziego, prokuratora, komornika czy legislatora. 

Administracja na Politechnice Warszawskiej

Studia na kierunku administracja, które ma w swojej ofercie Politechnika Warszawska, pozwalają zdobyć wiedzę z wielu dziedzin: nauk o administracji, prawa, ekonomii, filozofii, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii oraz nauk o polityce publicznej.

Kształcenie powinno dać absolwentowi możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów powstających w zakresie funkcjonowania organów administracji samorządowej i rządowej z różnych dziedzin wiedzy i nauki. Absolwent kierunku nabywa także umiejętności w zakresie kompetencji  społecznych (kompetencje miękkie). 

Perspektywy zawodowe:

  • jednostki administracji publicznej: rządowej i samorządowej;
  • jednostki administracji niepublicznej: spółdzielczej, zawodowej;
  • państwowe i samorządowe osoby prawne, szczególnie fundusze celowe i agencje;
  • stanowiska operacyjne, analityczne i kierownicze w przedsiębiorstwach prywatnych;
  • organizacje i instytucje międzynarodowe;
  • własna działalność gospodarcza.

Prawo na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (AHE)

Akademia Ekonomiczno–Humanistyczna tak opisuje prowadzony przez nią kierunek PRAWO:

Po studiach na kierunku prawo możesz w przyszłości wykonywać zawód prawnika, podjąć aplikację prawniczą lub podjąć pracę na stanowisku prawnika w instytucji publicznej lub korporacji międzynarodowej. W trakcie studiów na kierunku prawo studenci mają możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności oraz doskonalenia ich poprzez wybór przedmiotów dodatkowych, które umożliwią im zdobycie fundamentalnej i specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu  mają szansę na podwyższenie swoich kwalifikacji w wąskich obszarach prawa.
 
Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą sprostać wyzwaniom współczesności, które w aspekcie prawnym wymagają elastycznego funkcjonowania w przenikających się sferach: państwowej, europejskiej, samorządowej i biznesowej. 

Dowiedz się więcej o prawniczych kierunkach studiów w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów prawniczych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze w Warszawie. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia