Biotechnologia w Opolu

Wybierasz się na studia biotechnologiczne – chcesz wybrać kierunek biotechnologia w Opolu? Lektura tego artykułu dostarczy Ci najważniejszych informacji!

Gdzie studiować kierunek biotechnologia w Opolu?

Studia biotechnologiczne znajdziesz w ofercie kierunków I stopnia, którą przygotował dla kandydatów Uniwersytet Opolski. Uczelnia ma dwie propozycje z tego zakresu, a są to: biotechnologia (studia inżynierskie) oraz biotechnologia medyczna (studia licencjackie).

Czy warto studiować biotechnologię?

Studenci w trakcie studiów na kierunku biotechnologia otrzymują wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych między innymi: matematyki, chemii i fizyki, a także przedmiotów kierunkowych takich jak: inżynieria komórkowa i genetyczna, inżynieria białek czy wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w firmach, w których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego czy chemicznego.

Biotechnologia na Uniwersytecie Opolskim

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia (studia inżynierskie), prowadzonych przez Uniwersytet Opolski (Wydział Przyrodniczo-Techniczny), jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Biotechnologia to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, ekologii, mikrobiologii, ochrony środowiska, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, oraz w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biotechnologii wymaga kształcenia specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

W czasie studiów studenci odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową, laboratoryjną w różnych firmach o profilu biotechnologicznym, gdzie mają możliwość zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy z tej dziedziny.

Biotechnologia medyczna na Uniwersytecie Opolskim

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku biotechnologia medyczna (studia licencjackie), prowadzone przez Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego, będziesz zdobywać wiedzę i umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia.

Absolwent tego kierunku uzyskuje wiedzę z szeroko rozumianych podstawowych nauk przyrodniczych (matematyka, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizyka i biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, biotechnologia, genetyka), nowoczesnych technologii (inżynieria procesowa, inżynieria genetyczna, aparatura procesowa, biotechnologia leków) oraz wiedzę o organizmie człowieka (anatomia człowieka, fizjologia człowieka, patomorfologia, patofizjologia).

Zostanie przygotowany do współpracy z lekarzami i lekarzami weterynarii w zakresie nowoczesnej diagnostyki (molekularna, genetyczna, mikrobiologiczna, immunologiczna) i leczenia, ale także do prowadzenia prac eksperymentalnych.

Uczelnie prowadzące biotechnologię w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ścisłe Opole. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Twoja uwaga kieruje się w stronę biologii? Zobacz koniecznie: studia biologiczne Opole. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Opolu.

CZYTAJ TAKŻE: Studia w Opolu

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia