Kierunki studiów Częstochowarodzaje studiów CzęstochowaStudiaStudia CzęstochowaStudia prawnicze

Studia prawnicze w Częstochowie

Choć tylko dwie częstochowskie uczelnie prowadzą studia prawnicze (kierunki prawniczo-administracyjne), to oferta edukacyjna w mieście jest bogata: można bowiem wybrać z kilku kierunków. Sprawdź, które interesują Cię najbardziej!

Osoby, które interesują studia prawnicze w Częstochowie, mają spory wybór, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż zdobycie tego typu wykształcenia umożliwiają zaledwie dwie uczelnie: państwowy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie oraz niepubliczna Akademia Polonijna.

AP prowadzi dwa kierunki studiów licencjackich, w tym ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ I SAMORZĄDOWĄ oraz kierunek PRAWO W BIZNESIE. W ofercie UJD znajdziecie kierunek ADMINISTRACJA oraz studia jednolite magisterskie na kierunku PRAWO.

Kierunek prawo UJD w Częstochowie

Oferta studiów jednolitych magisterskich na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie). Studia na kierunku prawo trwają pięć lat. Po ukończeniu studiów prawniczych absolwent jest przygotowany do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych.

Dysponuje także odpowiednimi kompetencjami do pełnienia funkcji w podmiotach publicznych i niepublicznych, które wymagają posiadania ugruntowanej wiedzy prawniczej. Ma dobre przygotowanie do pracy w biznesie.

Absolwent może rozpocząć pracę w administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może występować w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których zalecany jest taki sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Uniwersytet Jana Długosza o jego absolwentach na kierunku prawo pisze następująco:

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo posiada umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Dysponuje umiejętnościami retorycznymi, negocjacyjnymi i mediacyjnymi oraz potrafi sprawnie identyfikować i rozwiązywać problemy prawne z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej. Ma umiejętność obserwowania zjawisk prawnych, potrafi je analizować i interpretować.

Kierunki studiów prawniczych w Częstochowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia