Kierunki studiówKierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia medyczneTOP CzęstochowaTop studia

Pielęgniarstwo w Częstochowie

Studia na kierunku pielęgniarstwo należą do grupy tych kierunków, które cieszą się największą popularnością wśród kandydatów. Postanowiliśmy spojrzeć na propozycje uczelni w Częstochowie i dowiedzieć się, które z nich proponują pielęgniarstwo.

Studia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnego sprawowania opieki medycznej nad pacjentem, asystowania lekarzowi w czasie drobnych zabiegów i operacji, wykonywania samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, promocji i edukacji zdrowotnej.

Gdzie studiować kierunek pielęgniarstwo w Częstochowie?

Dla kandydatów, którzy chcą podjąć studia na kierunku pielęgniarstwo w Częstochowie przygotowane są trzy propozycje. Jedną z nich jest oferta Wydziału Nauk o Zdrowiu UJD. Uzupełniają tę ofertę dwie propozycje uczelni niepaństwowych: Akademii Polonijnej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

Pielęgniarstwo na UJD w Częstochowie

Studia te przygotowują do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad chorym. Ponadto uczą prowadzenia profilaktyki i promocji zdrowia wśród społeczeństwa. Absolwent Pielęgniarstwa, uzyskuje kwalifikacje zawodowe zgodne z standardem kształcenia i jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu.

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie kończą studia z tytułem licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

Główne miejsca pracy pielęgniarki to: szpitale, publiczne i prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy opieki społecznej, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostki systemu ratownictwa medycznego, sanatoria.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwa są również przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Kierunek pielęgniarstwo w Częstochowie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia