Kierunki studiówKierunki studiów OpoleStudia biologiczneStudia Opole

Biologia w Opolu

Zainteresowani studiowaniem kierunku biologia mają w Opolu możliwość podjęcia studiów na Wydziale Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego. Studia dla osób, które kochają przyrodę i lubią spędzać aktywnie czas.

Biologia na Uniwersytecie Opolskim

Program studiów kierunku biologia, prowadzonego przez Uniwersytet Opolski, został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej absolwentowi biologii podejmującemu pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach, szkołach czy administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody.

W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika, zoologia, ekologia, mikrobiologia, anatomia człowieka, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, ewolucjonizm, biologia komórki), nauk chemicznych (np. chemia, biochemia), nauk związanych z ochrona środowiska, nauk matematyczno-fizycznych (np. matematyka, statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych, fizyka).

Oprócz przedmiotów obowiązkowych studenci wybierają liczne przedmioty zgodne z ich zainteresowaniami. W ofercie znajdują się kursy z zakresu szczegółowych nauk przyrodniczych (entomologia, metody ochrony roślin i zwierząt, biologia konserwatorska); paleontologicznych (historia naturalna Ziemi, paleontologia praktyczna).

Studiowanie Biologii to także liczne zajęcia terenowe i wyjazdy. W programie studiów przewidziano ponad 200 godzin zajęć realizowanych poza terenem uczelni, na obszarze parków krajobrazowych i narodowych.

Studiowanie biologii może być dobrym przygotowaniem do pracy w:

  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
  • przemyśle,
  • administracji państwowej,
  • placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody,
  • rolnictwie i gospodarce komunalnej,
  • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • jednostkach Lasów Państwowych,
  • parkach narodowych i krajobrazowych

Kierunek biologia w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Opole. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia