Filologia polska w Opolu

Kierunek filologia polska to zdecydowanie propozycja dla tych, których fascynują książki, kultura, język. W Opolu propozycję dla tych kandydatów przygotował Uniwersytet Opolski.

Student filologii polskiej zdobywa wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez  Instytut Nauk o Literaturze i Instytut Językoznawstwa Wydziału Filologicznego oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego. 

Filologia polska na Uniwersytecie Opolskim

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w następujących obszarach kształcenia do wyboru:  

  • Humanistyczno-artystyczny – absolwent jest przygotowany do pracy w medialnym sektorze kultury (publicysta, krytyk literacki, dziennikarz, animator wydarzeń kulturalnych, pracownik działów kultury w instytucjach samorządowych i placówkach kulturalnych), wymagającej wiedzy i umiejętności w zakresie związków zachodzących pomiędzy różnymi dziedzinami humanistyki i formami sztuki (jak związki literatury z teatrem, filmem, malarstwem); kształcenie w tym obszarze wyposaża absolwenta w wiedzę z zakresu estetyki i krytyki literackiej oraz pozwala na zdobycie doświadczenia w organizacji wydarzeń artystycznych, a także, w zakresie sztuk nowoczesnych, uczy jak tworzyć strony internetowe i nimi administrować.
  • Komunikacja wizerunkowa i promocyjna – absolwenci są specjalistami potrafiącymi dobrze współpracować z mediami, znającymi narzędzia komunikacji promocyjnej, dbającymi o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej; są przygotowani do pracy w charakterze rzecznika prasowego oraz doradcy wizerunkowego instytucji publicznych, przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcy w zakresie prezentacji osobistej.

 Absolwenci Filologii polskiej (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:  

  • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
  • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;
  • branży PR, reklamie.

W rekrutacji uwzględniana jest z ocena na maturze z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia polska w Opolu

  • FILOLOGIA POLSKA, Uniwersytet Opolski

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Opole. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia