Kierunki studiów Częstochowarodzaje studiów CzęstochowaStudiaStudia CzęstochowaStudia medyczne

Studia medyczne w Częstochowie

Studia medyczne w Częstochowie to przede wszystkim kierunki z zakresu nauk o zdrowiu. Stąd w ofercie UJD znajdziecie propozycje – dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo czy fizjoterapia. Od roku akademickiego 2022/2023 odbywa się również rekrutacja na kierunek lekarski.

Studia medyczne w Częstochowie to atrakcyjna dla kandydatów oferta kierunków, którą posiada Uniwersytet Jana Długosza. Wśród nich również prestiżowy kierunek lekarski. Studia medyczne oferują również częstochowskie uczelnie niepaństwowe – Akademia Polonijna oraz Wyższa Szkoła Zarządzania.

Kierunek lekarski na UJD w Częstochowie

Studenci kierunku lekarskiego na UJD zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, objawów i przebiegu chorób, sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwych dla określonych stanów chorobowych, etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz zasad promocji zdrowia, czy metod prowadzenia badań naukowych.

Absolwenci kierunku lekarskiego będą przygotowani do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Pielęgniarstwo na Akademii Polonijnej w Częstochowie

Studia na kierunku pielęgniarstwo, proponowanym przez Akademię Polonijną, to przede wszystkim nauka oparta na ogólnej wiedzy medycznej, farmakologii, położnictwie, pielęgniarstwie w różnych specjalizacjach medycznych, opieki paliatywnej, psychologii itp. Zdobyte kompetencje potwierdzają przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza.

Pielęgniarstwo to więcej niż zawód. To misja niesienia pomocy osobom chorym, tak aby poprawić ich komfort życia oraz rekonwalescencji. Pracownicy pielęgniarstwa przyczyniają się do ewolucji organizacji, w której pracują i społeczeństwa w ogóle.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w następujących sektorach: diagnostyczny, leczniczy, rehabilitacyjny, promocji zdrowia. Zajmują funkcje jako pielęgniarka / pielęgniarz w publicznych i prywatnych placówkach medycznych, sanatoriach, domach opieki społecznej, zakładach pracy chronionej, medycynie przemysłowej.


Dowiedz się więcej o medycznych kierunkach studiów w Częstochowie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów medycznych w Częstochowie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia