Kierunki studiów CzęstochowanewStudia CzęstochowaStudia medyczneTOP CzęstochowaTop studia

Kierunek lekarski w Częstochowie

Wybierasz się na studia medyczne w Częstochowie? Szczególnie interesuje Cię kierunek lekarski? Częstochowa jest kolejnym ośrodkiem akademickim, w którym możesz studiować medycynę!

Kierunek lekarski to studia jednolite magisterskie, które częstochowskim kandydatom proponuje Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu lekarza, który:

– w zakresie wiedzy zna i rozumie:

 1. rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 2. objawy i przebieg chorób;
 3. sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych;
 4. etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych;
 5. metody prowadzenia badań naukowych.

– w zakresie umiejętności potrafi:

 1. rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego;
 2. rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej;
 3. zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki;
 4. wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki;
 5. planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy;
 6. inspirować proces uczenia się innych osób;
 7. komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta oraz przekazać niekorzystne informacje;
 8. komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
 9. krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko.

Absolwenci kierunku lekarskiego będą przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Absolwenci tego kierunku będą także przygotowani do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej. Ponadto absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie w ramach: szkolenia specjalizacyjnego, studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalistycznych.

Czytaj więcej: KIERUNEK LEKARSKI , Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Odwiedź stronę UJD w Częstochowie i dowiedz się więcej!

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia