Administracja w Zielonej Górze

Studia licencjackie na kierunku prawo proponuje kandydatom Uniwersytet Zielonogórski. Studia trwają trzy lata i przygotowują do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Administracja na Uniwersytecie Zielonogórskim

Podstawowe cele kształcenia na tym kierunku to wszechstronne przygotowanie do pracy w administracji rządowej, gospodarczej i samorządowej wraz z przysposobieniem do pełnienia tam funkcji menedżerskich.

Dzięki studiom na kierunku administracja przyszli urzędnicy posiądą umiejętności prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Brane są pod uwagę język obcy nowożytny, język polski oraz  jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie prowadzące kierunek administracja w Zielonej Górze

Studia te realizowane są przez Wydział Prawa i Administracji UZ. Na tym wydziale studiować można również kierunek prawo.

Więcej informacji o kierunkach prawniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia prawnicze w Zielonej Górze. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia prawnicze.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia